Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 20.10.2021

Kuinka ekomodulaatio muuttaa pakkauksia?

Heinäkuussa voimaan tullut jätelaki edellyttää, että pakkausten kierrätysmaksuja porrastetaan eli ekomoduloidaan kannustaviksi.  

Kierrätysmaksut ovat maksuja, joita tuottajavastuulliset yritykset maksavat tuottajayhteisölle käyttämiensä pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoitteiden hoitamisesta. Ajatuksena on, että pakkauksen uudelleenkäytettävyys ja helppo kierrätettävyys johtavat alempiin maksuihin. Porrastetut maksut tulee ottaa käyttöön kaikissa EU-maissa 5.1.2023 mennessä. 

Lue myös: Ennen-nyt-tulevaisuudessa: Pakkausten tuottajavastuun huominen

Ekomodulaation toteutusta pohditaan myös Suomessa. Rinki pitää asiakasyrityksensä ajan tasalla siitä, kuinka asiassa päätetään edetä. Ruotsissa ekomodulointi on jo käytössä. Helposti kierrätettävien muovisten kuluttajapakkausten kierrätysmaksu siellä on 541 € tonnilta, kun vaikeasti kierrätettävien maksu on 839 € tonnilta.  

Tällainen hintaohjaus alkaa väistämättä vaikuttaa pakkauksiin. Porrastetut maksut ovat signaali koko arvoketjulle siitä, että kierrätettävyys on kilpailukyvyn edellytys. Tämä on olennaista, koska kierrätys jätehuoltovaiheessa ei onnistu, ellei sitä ole mietitty jo pakkausta suunniteltaessa ja sen ulkoasua stailattaessa.  

Erityisesti muovipakkausjätteen kierrätystavoitteet uusine laskentatapoineen ovat niin haastavia, että ekomodulaation vetoapu tulee tarpeeseen. Pakkausvalmistajien olisi myös syytä alkaa vakavasti pohtia, voisiko oman pakkauksen valmistaa neitseellisen sijaan kierrätysmateriaalista.  

Ekomodulaatio on tulossa jäädäkseen ja hyvä niin. Euroopan komission tulee vielä huolehtia siitä, ettei jäsenmaissa tehdä kovin ristiriitaisia ekomodulointipäätöksiä. Se veisi tältä ohjauskeinolta tehon yhteismarkkinalla, jolla pakkauskaan ei tunne rajoja.

Juha-Heikki Tanskanen
Toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy