Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 21.4.2020

Korona vaikuttaa kaikkeen

Tätä kirjoittaessani, maaliskuun lopussa, koronaepidemia ei ole vielä merkittävästi vaikuttanut jätehuoltoon tai pakkausten tuottajavastuun toteutukseen. Ruokaa ja tuotteita ostetaan koteihin, ihmiset lajittelevat, ja lajiteltuja pakkausmateriaaleja kertyy Rinki-ekopisteisiin tavalliseen tahtiin. Keräysastiat tyhjennetään normaalisti, ja materiaalia toimitetaan jatkokäsittelyyn. Ringin asiakaspalvelu neuvoo kuluttajia ja tuottajavastuullisia yrityksiä tavanomaiseen tapaan. 

 Samaan aikaan varaudutaan siihen, että epidemia voi vaikeuttaa jäteastioiden tyhjennyksiä sekä kierrätys- ja käsittelylaitosten toimintaa. Näin käy, jos suuri joukko jäteautojen kuljettajia ja käsittelylaitosten henkilökuntaa sairastuu tai joutuu karanteeniin samanaikaisesti. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö antavat tarvittaessa ohjeita ja määräyksiä jätehuoltotoimien priorisoinnista ja jätteiden keräyksestä.  

 Jätehuolto on yhteiskunnan kannalta kriittinen toiminto. Kriisitilanteessa puutteellista kapasiteettia kohdennetaan siten, ettei jätteistä aiheudu uhkaa ihmisten terveydelle. Sekajätteiden keräyksen ja käsittelyn tulee toimia, vaikka kierrätyksestä jouduttaisiin väliaikaisesti tinkimään. Terveyden suojelu on modernin jätehuollon lähtökohta.  

 Selviämme tästä kriisistä – voimia kaikille!