Kestävä kehitys osaksi opetusta

Kestävä kehitys on mukana koulujen opetus­suunnitelmassa, ainakin periaatteessa. Käytännössä vastuu sitä korostavasta opetuksesta jää usein yksittäisten rehtorien ja opettajien kontolle.

Suomi toteuttaa kansallista kestävän kehityksen kasvatuksen strategiaa. Sen mukaan kaikilla kouluilla piti olla asiasta toimintaohjelma jo vuoteen 2010 mennessä. Lisäksi 15 prosentilla päiväkodeista, kouluista ja oppilaitoksista tulisi olla ulkoinen tunnus kestävän kehityksen työstään vuoteen 2014 mennessä.

– Tämän kokonaisuuden kuului olla kaikilla oppilaitoksilla mukana perusopetuksessa jo nyt. Toteutus on kuitenkin monesti kiinni yksittäisen koulun, asiasta kiinnostuneen rehtorin tai opettajan panostuksesta, kertoo Suomen Ympäristökasvatuksen Seuran ohjelmapäällikkö Aino Alasentie.

Mukana kaikessa

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura eli Sykse ry on ympäristökasvatuksen edistämiseen ja tukemiseen erikoistunut asiantuntijajärjestö. Toiminnan tavoitteena on edistää kestävää elämäntapaa ympäristökasvatuksen keinoin.

– Teemme työtä sen puolesta, että Suomessa yhä laajenevalla joukolla kasvattajia on halua ja edellytyksiä välittää lapsille ja nuorille kestävän kehityksen mukaisia tietoja, taitoja ja asenteita, Alasentie kertoo.

Seura vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon siten, että ympäristökasvatuksen asema eri hallinnonaloilla ja koulutuksessa vahvistuisi. Järjestö toimii myös ympäristö- ja luontojärjestöjen edustajana ympäristökasvatusasioissa ja koordinoi vaikuttamisyhteistyötä.

Alasentien mukaan heidän tavoitteenaan on, että aihekokonaisuus olisi tavalla tai toisella mukana kaikessa opetuksessa.

– Perusopetuksen päämäärä on kasvattaa ympäristötietoisia, kestävään elämäntapaan sitoutuneita kansalaisia, hän toteaa.

Lippu viestii vihreyttä

Suomen Ympäristökasvatuksen Seura myös koordinoi Vihreä lippu -ohjelmaa, joka on päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoiden ohjelma. Vihreä lippu on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki. Ohjelmaan voi osallistua mikä tahansa suomalainen päiväkoti, koulu tai oppilaitos.

Sykse antaa tukea ja työkaluja ohjelman toteuttamiseen, mutta pääosaa esittävät lapset ja nuoret, jotka osallistuvat ohjelman suunnitteluun, toteutukseen ja toimintaan päiväkodin tai oppilaitoksen arjessa.

– Ohjelmassa ympäristökuormitusta vähennetään tavoitteellisesti askel kerrallaan. Säästöjä saadaan aikaiseksi niin materiaalien, veden kuin energiankin kulutuksessa, Alasentie kertoo.

Lisäksi ohjelmassa mukana olevat lapset, nuoret ja aikuiset saavat elämyksiä ja oivalluksia ympäristönsuojelusta ja kestävästä elämäntavasta. Vihreä lippu on puolestaan osa Eco-Schools-ohjelmaa, joka toimii lähes kaikissa Euroopan maissa ja on laajenemassa muihin maanosiin. Myös YK:n ympäristöohjelma UNEP suosittelee Vihreää lippua.

Kannustaminen tärkeää

Sykse on kehittänyt Vihreä lippu -ohjelmaan suomalaiseen päivähoito- ja koulujärjestelmään sopivat toimintatavat ja materiaalit.

– Ohjelman kriteerit täyttävä osallistuja saa lipun käyttöoikeuden, Alasentie selvittää.

Osallistujat ovat saaneet aikaan merkittäviä tuloksia ympäristökuormituksen vähentämiseksi uusien toimintatapojen ja käytäntöjen myötä. Esimerkiksi veden kulutusta on onnistuttu pienentämään huomattavasti: jotkut osallistujat ovat vähentäneet sitä jopa 40 prosenttia.

Myös energiankulutustaan monet päiväkodit ja koulut ovat leikanneet yli kymmenen prosenttia muun muassa sammuttamalla turhat valot ja laitteet sekä laskemalla lämpötilaa.

– Vihreä lippu -ohjelmassa mukana olevissa kohteissa kaatopaikalle vietävät jätemäärät ovat pienentyneet huomattavasti harkitun kuluttamisen, uudelleenkäytön ja lajittelun seurauksena, Alasentie toteaa.

Monesti hyvät käytännöt siirtyvät päiväkodista ja koulusta myös kotiin, ja lapsista tulee perheen innokkaimpia kierrättäjiä. Silloin vanhempien tehtävänä on kannustaa – ja ottaa oppia.

Teksti Eija Hietanen | Kuvat Tommi Tuomi

 

Aineistoa pakkauksista ja hyötykäytöstä

Pakkausten hyötykäytöllä joko kierrättämällä tai energiana on tärkeä osa kestävän kehityksen tukemisessa. PYRin suunnittelema Mahtavapakkaus.fi tarjoaa opettajille aiheeseen liittyviä esityksiä, aineistoja ja tehtäviä ympäristö­opetuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäviä voi hyödyntää esimerkiksi maantiedon, biologian, yhteiskuntaopin ja kuvaamataidon opetuksessa.

Pakkauksiin ja niiden hyöty­käyttöön liittyvät tehtävät soveltuvat niin itsenäisesti kuin ryhmätyönä suoritettaviksi. Tehtäviä voidaan tehdä tunnilla tai ne voidaan valmistella kotona tai vaikka kirjastossa sekä esittää myöhemmin tunnilla.

Opetusaineistossa on mukana muun muassa tehtäväkortteja, jotka voi joko tulostaa tai lähettää sähköpostilla, jolloin lähde­aineistoihin pääsee suoraan linkkiä klikkaamalla. Kierrätyspelin ja Jätevisan voi antaa pelattaviksi yksittäin tai ryhmissä tai käydä läpi yhdessä luokan kanssa.

Lisätietoja: www.mahtavapakkaus.fi