Jätepaletti suurennuslasin alla

Kuluttajapakkausten vastaanottoverkostoa kehitetään pilottihankkeen avulla. Tampereella, Kuopiossa ja Lapinlahdella tammikuussa käynnistyneellä Ekopiste-selvityksellä kerätään tietoa uuden jätelain mukaisesta kuluttajapakkausten keräyksestä.

Hankkeessa kehitetään kotien pakkausjätteen vastaanottoverkostoa ja pohditaan uusia toimintamalleja. Näin kertyvä tieto auttaa myös jätelain asetusten valmistelussa. Uuden jätelain mukaan kuluttajapakkausten keräys ja jätehuolto ovat tuottajan vastuulla.

Ekopiste-pilotissa selvitetään keräyspisteiden toimivuutta, toiminnan kustannuksia, pakkausjätteen laatua ja määrää, logistiikkaa, materiaalin käsittelyn vaihtoehtoja sekä kuluttajien mielipiteitä.

Mukana on erilaisia keräyspisteitä ja -välineitä: esimerkiksi Lapinlahdella kokeillaan kartonkipuristinta, jollaisia on tähän asti käytetty lähinnä yritysten pakkausjätteiden keräyksessä. Puristinkontti saattaa maksaa 20 000 euroa, mutta sillä voidaan säästää suuria summia kuljetuskuluissa.

– Pilotin ekopisteiden lisäksi esimerkiksi Kirkkonummen Prisman keräyspisteelle saatiin alkuvuodesta keräyskartongin puristin. Kartonkiastia jouduttiin ennen tyhjentämään kerran päivässä. Puristimen ansiosta se tarvitsee tyhjentää enää viiden tai kuuden viikon välein, kertoo Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi.

Salmen mukaan Ekopiste-selvityksessä halutaan kerätä systemaattista tietoa seikoista, jotka tekevät keräyspisteestä toimivan.

ekopistekuvitus__

Uutta on muovi

Syksyyn asti jatkuvassa kokeilussa on mukana yhteensä 20 ekopistettä, joissa pakkausmuovi on uusi keräysmateriaali. SOK:n ympäristöpäällikkö ja Kaupan liiton ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Juhani Ilmola sanoo, että tutkimushankkeessa metalli-, kartonki- ja lasipakkausten keräysjärjestelmään ei tullut kuluttajan kannalta mainittavia muutoksia.

– Pilotti vaikuttaa siihen, millaiset kauppojen läheisyydessä olevien ekopisteiden keräys¬välineet ovat tulevaisuudessa. Selvitämme, millaiset keräysastiat sopivat mihinkin pisteeseen, mitkä ovat kustannustehokkaita keräystapoja ja kuinka keräyksen ympäristövaikutus pystytään minimoimaan, sanoo Ekopiste-pilotin johtoryhmään kuuluva Ilmola.

Hänen mukaansa suurin osa keräyspisteistä pysynee nykyisillä paikoillaan.

– Kuluttajan kannalta isompi kysymys on, tuleeko kuluttajamuovipakkauksille uusi keräysverkosto ja jos tulee, niin millainen. Syksyllä tiedetään, kannattaako muovipakkauksia kerätä raaka-ainekäyttöön, täyttääkö kerätyn muovin laatu teollisuuden vaatimukset, onko järkevää kerätä vain tiettyjä muovilaatuja ja niin edelleen.

Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä sanoo tuottajayhteisön odottavan kokeilusta tietoa muovin määrästä ja laadusta sekä siihen liittyvistä kustannuksista.

– Haluamme tietää, kuka kuluttajamuovipakkauksia voi vastaanottaa ja hyödyntää: energialaitos vai materiaa¬lin kierrättäjä, Kärhä sanoo.

Muovinkeräys suosiossa

Kuluttajat ovat ottaneet muovinkeräyksen vastaan innokkaasti – Tampereella ehkä liiankin. Pakkausmuoviastiat ovat täyttyneet viisi kertaa arvioitua nopeammin. Yhtenä syynä Ilmola pitää väärinkäsityksiä ja epätäsmällisiä käsitteitä, kun pilotista uutisoitiin Tampereen seudulla.

– Eräässä lehdessä puhuttiin pakkausmuovin sijasta ”talousmuovista”, joka oli toimittajan keksimä termi. Toimittaja oli kai luullut, että keräys koskee kaikkea muovia, Ilmola sanoo.

– Kuluttajien olisi syytä tietää, mitä kerättäviin muovipakkauksiin kuuluu. Esimerkiksi kaupoissa myytävät pienet hilloämpärit saa tuoda ekopisteisiin, mutta lasten hiekkalaatikolla ollut muovisanko ei kuulu keräysastiaan.

Kuluttajia on haastateltu Tampereen ja Kuopion ekopisteissä. Haastatteluilla on kartoitettu ekopisteiden käyttäjien ikä- ja sukupuolijakaumaa, asuinalueita, jätteiden lajittelutapoja ja niin edelleen.

– Ensimmäiset kyselyt tehtiin tammikuussa. Kysyimme muun muassa, kuinka helppoa kuluttajien mielestä on minkäkin jätelajin palautus keräyspisteeseen. Yhdeksän kymmenestä piti keräyspaperin palautusta helppona, kun taas muovipakkausten palautusta ja lajittelua piti helppona vain joka viides vastaaja.

Ilmolan mukaan tämän suuntainen tulos oli odotettavissa, koska paperia on kerätty vuosikymmenet. Kuluttajamuovin keräys on ollut vähäistä ja toimipaikkakohtaista.

Pakkausmuoveja on tähän asti voinut viedä esimerkiksi joidenkin taloyhtiöiden jätekatoksista löytyviin energiajaeastioihin. Monilla asuinalueilla muovit on voinut heittää vain sekajäteastiaan.

Teksti Jaakko Kilpeläinen | Kuvitus Atte Lakinnoro

 


 

Tavoitteena tehokas verkosto

Ekopiste-pilottihanke käynnistyi tammikuun ensimmäisellä viikolla ja päättyy elokuun lopussa. Siinä ovat mukana pakkausalan tuottajayhteisöt, Päivittäistavarakauppa ry, Jätelaitosyhdistys, Kaupan liitto, Elintarviketeollisuus ETL, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Jätekukko Oy, ympäristöministeriö ja Pirkanmaan ELY-keskus.

Pilotilla kerätään tietoa uuden jätelain mukaisesta pakkausjätteen keräyksestä. Tänä vappuna voimaan tuleva jätelaki muuttaa tuottajavastuuta ja asettaa uusia vaatimuksia­ pakkausjätteen keräämisen järjestämiselle.

Uuden lain siirtymäaika kuluttajapakkausten osalta päättyy vappupäivänä 2014.

Ekopiste-pilotin tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan käyttää, kun kehitetään kuluttajapakkausten vastaanottoverkostoa ja sellaista toimintamallia, joka täyttää uuden jätelain vaatimukset. Tarkoitus on, että keräyspisteverkosto olisi ihmisten normaalien kulkureittien varrella, pääasiassa kauppojen yhteydessä.

Keräysohjeita ja lisätietoa löytyy osoitteista www.pirkanmaan-jatehuolto.fi sekä www.jatekukko.fi