Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 12.6.2020

Jätelakiesitys kasvattaa jätehuollon markkinaa

Suomen hallituksen luonnos jätelaiksi saatiin lausuntokierrokselle huhtikuussa pitkän odottelun jälkeen. Lakiesityksen ja sen perustana olevien jätedirektiivien tavoitteena on lisätä kierrätystä, vähentää päästöjä ja edistää kiertotaloutta.

Lakisääteinen lajittelun ja kierrätyksen lisääminen kasvattaa huomattavasti jätteiden keräys-, kuljetus- ja kierrätysmarkkinaa. Tämä näkyy lähivuosina ympäristöyritysten liikevaihdon nousuna ja kierrätysasteiden paranemisena. 

Kasvavan markkinan maksumiehiä ovat pakkaustuottajat. Meille onkin tärkeää, että lain edellyttämä siirtyminen kohti kiertotaloutta toimeenpannaan kustannustehokkaasti.

Pelkästään nyt valmisteilla oleva lakimuutos tuo pakkaustuottajille kymmenien miljoonien eurojen lisäkustannukset, jotka realisoituvat yrityksille lähivuosina kierrätysmaksujen korotuksina. Seuraava haaste sen myötä tulevine lisäkustannuksineen on jo valmisteilla. Kertakäyttömuovidirektiiviä (SUP-direktiivi) toimeenpannaan kovalla kiireellä.  

Lain valmistelijoille kuuluu iso kiitos siitä, että lausunnolla olevassa lakipaketissa tuottajavastuu laajennettaisiin koskemaan ulkomaisia etäkauppaa käyviä yrityksiä. Etäkauppa saataisiin lopultakin samojen velvoitteiden piiriin kotimaisten yritysten kanssa, ja epäreilu kilpailutilanne poistuisi

Lisäksi on ratkaistava, kuinka ympäri maailmaa sijaitsevat, etäkauppaa käyvät yritykset saadaan noudattamaan suomalaista lainsäädäntöä. Rinki ja sen omistajaliitot ovat useaan otteeseen ehdottaneet, että etäkaupan myyntialustat, kuten Alibaba, Wish ja Amazon, velvoitettaisiin huolehtimaan, että niiden kautta tuotteita myyvät yritykset liittyvät tuottajavastuujärjestelmiin. Se edistäisi yhteisten ympäristövastuiden tasapuolista jakamista.