Näkökulma 7.12.2017

Haasteisiin vastattava tehokkuudella

Pakkausten tuottajavastuu on ollut Suomen lainsäädännössä vuodesta 1997 lähtien. Ensimmäiset 18 vuotta vastuu oli varsin kapea verrattuna Ruotsiin, Norjaan ja moniin Keski-Euroopan maihin. Näin myös tuottajille koituneet kustannukset olivat muihin maihin verrattuna alhaisia.

Vastuuta kannettiin materiaalikohtaisesti noin 10 pienen organisaation voimin. Silloinen PYR hoiti keskitetysti kaikille yhteiset tehtävät kuten asiakas­palvelun, laskutuksen ja pakkaustilastojen kokoamisen.

Vuonna 2014 uusi jätelaki räjäytti pankin. Tuottajille siirrettiin velvollisuus järjestää kuluttajapakkausten keräys ja kaikkien pakkausten kierrätys. Samalla tuottajien maksut nousivat alle 10 miljoonasta yli 20 miljoonaan euroon vuodessa. Ringin tilastot osoittavat, että kaupan ja elintarviketeollisuuden yritykset maksavat 85 prosenttia näistä kustannuksista.

Operatiivinen vastuu kuluttajapak­kausten keräyksestä siirtyi tuottajille vuoden 2016 alussa. Kuluttajat huomasivat muutoksen, kun osa kuntien jäteyhtiöistä lopetti ekopisteitään, eikä Rinki aina rakentanut uusia pisteistä niiden tilalle. Nyt 1,5 vuoden jälkeen Rinki-ekopisteverkosto toimii tehokkaasti ja muutoksen ai­heuttamat kustannukset ovat laskussa. Tuottajat maksavat vastuustaan ensi vuonna 17 miljoonaa euroa, mikä on 3,7 miljoonaa vähemmän kuin tänä vuonna. Myös käyttäjät ovat tyytyväisiä pisteiden sijaintiin, toimivuuteen ja siisteyteen. Taloustutkimuksella teettämämme selvityksen mukaan erittäin tai melko tyytyväisten käyttäjien osuus on 80 %.

Lisää haasteita on edessä jo lähivuosina. EU:n kiertotalouspaketin yhteydessä keskustellaan siitä, tulisiko tuottajien maksaa pakkausten keräys kiinteistöiltä, kuten monissa maissa jo tapahtuu. Myös Itävallan malli, jossa tuottajat kustantavat sekajätteiden joukossa olevien pakkausten jätehuollon, on ollut esillä. Tällaiset muutokset uhkaisivat moninkertaistaa tuotta­jien kustannusvastuun Suomessa.

Olemmeko valmiita vastaamaan kasvaviin vastuisiin? Kun yhtä kokonaisuutta hoitaa viisi tuottajayhteisöä ja niiden palveluyhtiö Rinki, haasteiksi ovat nousseet päätöksenteon hitaus ja materiaalikohtaisuus. Rakenteita yritettiin yksinkertaistaa muutama vuosi sitten, mutta se jäi tekemättä. Nyt kaikki ovat yksimielisiä siitä, että kustannustehokkuutta, riskien hallintaa, kokonaisuuden huomioivaa vaikuttamista ja läpinäkyvyyttä on lisättävä.

Ringin ja tuottajayhteisöjen yhteisiä asiakkaita kiinnostaa, mitä pakkausten tuottajavastuu heille kokonaisuutena maksaa ja millaista lisäarvoa se voi tuoda. Yritykset, jotka käyttävät neljää tai viittä eri pakkausmateriaalia, maksavat yli 80 % kaikista kierrätysmaksuista. Pelkästään yhtä tai kahta pakkausmateriaalia käyttävien yritysten osuus kierrätysmaksuista on kaksi prosenttia. Tämä muis­taen on hyvä muokata pakkausten tuottaja­vastuun organisoinnin rakenteita huomisen haasteita varten.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille ja Ringin henkilöstölle hyvin sujuneesta vuodesta. Hyvää joulua ja menestyksekästä vuotta 2018 kaikille lukijoille!

7.12.2017

Juha-Heikki Tanskanen