Elintarvikeala sitoutui ensimmäisenä materiaali-tehokkuuteen

Teksti Rinki ja Motiva

Kuva Motiva

Elintarvikeala on solminut Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuuden sitoumuksen vuosille 2019-2021. Elintarviketeollisuusliitto ETL, Päivittäistavarakauppa PTY ja Suomen Pakkausyhdistys ovat yhdessä maa- ja metsätalous-, työ- ja elinkeino- ja ympäristöministeriöiden kanssa allekirjoittaneet elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumuksen. Tavoitteena on, että sitoumukset laajenevat Suomessa myös muille toimialoille.

Päivittäistavarakauppa on sitoutunut vähentämään ruokahävikkiä vuoden 2016 tasolta vähintään 13 % vuoteen 2021 mennessä. Elintarviketeollisuus asettaa oman tavoitteensa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Materiaalitehokkuus kannustaa innovatiivisuuteen ja tuo säästöjä

Materiaalitehokkuuden sitoumus asettaa raamit elintarvikealan yhteisille tavoitteille, mutta käytännössä kukin sitoumuksen allekirjoittanut yritys valitsee sopivat keinot tavoitteisiin pääsemiseksi. Sitoumus kannustaa yrityksiä innovatiivisuuteen toiminnan kehittämisessä.

– Tämä on sitovaa lainsäädäntöä toimivampi keino vähentää hävikkiä. Yrityksillä on koko kirjo erilaisia keinoja käytössään oman toimintansa kehittämiseksi. Sitoumus kannustaa myös innovatiiviseen yhteistyöhön elintarvikealan yritysten välillä. Päivittäistavarakaupassa hävikki on suuri kustannuskysymys, joten meillä on myös taloudellinen kannuste tehdä parhaamme hävikin vähentämiseksi, johtaja Ilkka Nieminen Päivittäistavarakauppa ry:stä sanoo.

Kaupan alalla keskeinen keino hävikin synnyn ehkäisyssä on myynnin mahdollisimman tarkka ennakointi ja kysyntää vastaava tilaaminen. Kaupan tavoitteena on, että ensimmäisen vuoden aikana sitoumukseen liittyvät alan yritykset edustavat 85 prosenttia PTY:n jäsenyritysten päivittäistavarakaupan liikevaihdosta, mikä on jo nyt ylittynyt.

Myynnin volyymissä mitattuna jo yli 90 prosenttia päivittäistavarakaupan toimijoista on mukana sitoumuksessa, joten ruokahävikin määrä tulee sitoumuksen myötä vähenemään päivittäistavarakaupan alalla kokonaisuudessaan.

Teollisuudessa voidaan materiaalikatselmuksilla tunnistaa systemaattisesti hukkaa synnyttäviä tekijöitä. Pienissä ja keskisuurissa elintarviketeollisuuden yrityksissä tyypillinen materiaalikatselmuksissa todettu säästöpotentiaali on keskimäärin 600 000 euroa vuodessa.

Elintarvikejätettä ja hävikkiä vähennetään muun muassa tuotteita ja tuotantoprosesseja kehittämällä. Hyödyntämiskelpoisia jakeita ohjataan edelleen esimerkiksi raaka-aineiksi bioenergian ja rehujen valmistukseen. Lisäksi sivuvirroista kehitetään uusia tuotteita.

Pakkaukset avainroolissa ruokahävikin ehkäisyssä

Pakkauksilla on keskeinen rooli ruokahävikin ehkäisyssä koko elintarvikeketjussa, myös kotitalouksissa.

Yhden ja kahden hengen talouksien määrä kasvaa Suomessa jatkuvasti. Hävikkiä syntyy helposti, jos pakkauskoot ovat niille liian suuria.

Moni elintarvikealan yritys on vastannut tarpeeseen tarjoamalla tuotteitaan useassa pakkauskoossa. Pakkausten materiaaliratkaisuilla tuotteiden säilyvyyttä voidaan parantaa ja myös helpottaa pakkausten kierrätystä ja vähentää logistiikkakustannuksia.

– Oikeanlainen pakkaus suojaa tuotetta ja ehkäisee hävikkiä. Näin pystytään vähentämään elintarvikkeista aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Kuluttajilla on myös mahdollisuus vaikuttaa ruokapakkausten ympäristövaikutuksiin huolehtimalla niiden asianmukaisesta kierrätyksestä, johtava asiantuntija Anna Vainikainen Elintarviketeollisuusliitosta muistuttaa.

Lisätietoja: www.motiva.fi/matsit/elintarvikeala

Sitoumukseen liittyneet yritykset: www.motiva.fi/matsit/liittyneet