Ympäristömuotoilu eli ecodesign on jo täällä, oletko valmis?

Vapaaehtoinen ecodesign on tulossa tiensä päähän, sillä EU:ssa valmisteilla oleva ecodesign-asetus tulee muuttamaan sen lakisääteiseksi vaatimukseksi.

Teksti Rinki

Ecodesignissa on kyse tuotesuunnittelusta. Tarkoituksena on minimoida ympäristövaikutuksia ja ottaa niistä koppia koko tuotteen elinkaaren ajalta. Tämä koskee myös tuotesuunnittelua. Ecodesignin päämäärä on sama kuin kaikessa ympäristönsuojelun ilmiöissä, mutta tuotteeseen vaikutetaan voimakkaasti jo valmistus- ja suunnitteluvaiheessa:

“Asiaa voi pyöritellä mielessään vaikkapa terveydenhuollon puolelta. Helppo vertaus ecodesigniin löytyy, kun pohditaan esimerkiksi sairauden hoitamisen ja ennaltaehkäisyn väliltä. Haittoja pyritään estämään ja minimoimaan jo ennen kuin ne syntyvät.”

Näin sanoo Kiertovoima ry:n lakimies Matias Penttilä, joka tekee työn ohella väitöskirjaa ecodesignista ja on perehtynyt myös ecodesign-asetukseen.

“Tällä hetkellä pääsääntöisesti tiettyjen tuotteiden, kuten vaikkapa jääkaappien energiatehokkuuteen keskittyvää Ecodesign-direktiiviä laajennetaan valtavasti. Tämä tapahtuu sekä vaatimuksien että niiden tuoteryhmien osalta, joita se koskee. Tuloksena on asetus, eli sen velvoittavuus nousee aivan eri tasolle. Ehdotus julkaistiin viime vuoden lopussa. Tulevaisuudessa on käytettävä vähemmän materiaaleja ja suunniteltava tuotteet kierrätettäviksi”, Penttilä toteaa.

Matias Penttilä

Tulevaisuudessa on käytettävä vähemmän materiaaleja ja suunniteltava tuotteet kierrätettäviksi, uskoo Matias Penttilä.

Nähtäväksi jää, miten asetuksen tavoitteet saadaan tehokkaasti vaikuttamaan tuotteiden valmistajiin. Penttilä kertoo, että ecodesignin edistäminen on haastavaa, mutta lopulta hyvin pakollista:

“Lainsäädännön ja lain säätämisen näkökulmasta ei ole helppoa yhtä aikaa tehdä riittävän sitovaa ja pakottavaa lainsäädäntöä, joka ei kuitenkaan estä tai hidasta innovaatioita syntymästä. Ecodesignin sääntelyä on pakko tehdä. Vapaat markkinat eivät ole edistäneet ecodesignia riittävästi, ja tämä on huomattu ajan kuluessa. On mielenkiintoista, että monesti puhutaan vapaista markkinoista, mutta lopulta kaikkiin markkinoihin liittyy paljon sääntelyä ja lainsäädännöstä tulevia reunaehtoja. Tuotesuunnittelu ei tähänkään asti ole ollut “vapaata”, vaan sitä on esimerkiksi koskenut tuoteturvallisuutta koskevat vaatimukset. Nyt markkinoille lisätään uudet reunaehdot ecodesignin suhteen.”

Ecodesign voi tarkoittaa eri ihmisille hieman eri asioita

Uuden EU-asetuksen myötä ecodesign määritellään lainsäädännön tasolla.

Kukkarolle aito ecodesign-tuote käy yleensä kalliiksi – ainakin ostohetkellä. Kuluttajien tulisi siis olla valmiita maksamaan laadusta ja kestävyydestä. Toisaalta pitkäikäinen, korjattava ja laadukas tuote voi olla koko elinkaarensa osalta lopulta halvempi kuin halpatuote.

Yrityksille ecodesign tarkoittaa karrikoituna sitä, että myyntiä tulisi tehdä vähemmän – ainakin volyymin osalta. Toisaalta laatutuotteesta voi pyytää korkeampaa katetta kuin tusinatavarasta, jonka ainoa kilpailuvaltti on halpa hinta. Halpatuotteet eivät myöskään usein todellisuudessa ole halpoja, vaan aiheuttavat suurta vahinkoa ympäristön kannalta, mutta nämä kustannukset eivät näy suoraan kuluttajalle tai valmistajalle, vaan ovat ulkoiskustannusten ongelma.

“Ecodesignillä on suuri merkitys tuotteiden ympäristövaikutuksiin: Jopa 80 % tuotteiden ympäristövaikutuksista lyödään lukkoon suunnittelu- ja valmistusvaiheessa. Uudistuva sääntely voi palkita edelläkävijät, ja aito innovatiivisuus voi positiivisten ympäristövaikutusten lisäksi parantaa myös yrityksen mahdollisuuksia, kilpailukykyä ja imagoa”, Penttilä kertoo.