Tuottajavastuu 20.10.2021

”Askel kohti tasavertaisempaa taakanjakoa” – Ringin kampanja pureutuu ulkomaisiin etämyyntiyrityksiin

Pakkausten tuottajavastuu laajeni kesällä koskemaan myös ulkomaisia verkkokauppoja ja muuta etämyyntiä. Rinki päätti käynnistää kampanjan ulkomaisten toimijoiden saamiseksi mukaan tuottajavastuujärjestelmään. Projekti on tehnyt Ringin asiantuntija Suvi Rapolasta melkoisen salapoliisin.

Teksti Heli Satuli

Kuva Rinki

Uudistunut jätelaki toi ulkomaiset etämyyntiyritykset tuottajavastuun piiriin. Mikä muuttui, Ringin asiantuntija Suvi Rapola?

EU:n jäsenmaiden on nyt varmistettava, että tuottajat täyttävät tuottajavastuuvelvoitteensa myös etämyynnin yhteydessä. Näin sanotaan EU:n jätedirektiivissä. Direktiivin velvoite toimeenpantiin Suomessa heinäkuussa voimaan astuneella uudistetulla jätelailla.
Lainsäädäntömuutos on tosi tervetullut. Tämä on askel kohti tasavertaisempaa taakanjakoa tuottajavastuun toteutumisessa.  Lisäksi Ringin kokoama pakkaustilasto on jatkossa entistä kattavampi, kun aiemmin tilastoinnin ulkopuolelle jäänyttä verkkokauppaa saadaan raportoinnin piiriin.

Rinki käynnisti kesällä etämyyjien asiakashankintaprojektin. Mistä projektissa on kyse?

Ringin ulkomaisen etäkaupan projekti lähti liikkeelle taustaselvityksestä, jonka laadin jo ennen uudistetun lain voimaantuloa. Kävin läpi verkkokaupan kehitystä ja keskeisiä toimijoita. Selvityksen pohjalta laadin asiakashankintasuunnitelman, jota nyt toteutan.

Ringin tavoitteena on saada ulkomaiset verkkokaupat kattavasti mukaan yhteiseen järjestelmään hoitamaan pakkaustensa tuottajavastuuvelvoitteensa Suomessa. Käytännössä tämä tarkoittaa Ringin hallinnoiman asiakassopimuksen allekirjoittamista. Etämyyjät liittyvät tuottajavastuujärjestelmään omalla sopimuslomakkeella, mutta kaikkia Ringin asiakkaita koskevat samat sopimusehdot.

Mitä projektin tiimoilta on jo tapahtunut ja mitä on tulossa?

Olemme lähestyneet ulkomaisia verkkokauppoja INFO-uutiskirjeellä, ja kohderyhmälle on tehty oma esite. Kampanjamateriaalissa kerromme uudesta velvoitteesta ja miten vastuu kätevimmin Suomessa hoidetaan.

Ensimmäinen viestikierros ulkomaisille verkkokaupoille ja tuottajavastuukonsulteille toteutettiin elokuussa. Osa ulkomaisista yrityksistä käyttää tuottajavastuuvelvoitteiden hoitamiseen konsulttiyrityksiä. Nämä compliance-konsultit ovat olleet aktiivisesti Rinkiin yhteydessä kampanjan aktivoimina.

Ensimmäiset etämyyjien asiakassopimukset on jo allekirjoitettu. Työ jatkuu kohdennetulla viestinnällä tunnistetuille yrityksille. Suomeen pakattuja tuotteita myyviä verkkokauppoja tulee myös koko ajan lisää, ja tiedottaminen pakkausten tuottajavastuun hoitamisesta niille jatkuu.

Ensimmäiset sopimukset on jo allekirjoitettu! 

Mitkä ovat olleet suurimmat haasteet projektin toteutuksessa?

Ehdottomasti ulkomaisten verkkokauppojen läpinäkymättömyys! Verkkokaupat toimivat ostajalähtöisesti ja keskittyvät ostokokemukseen. Taustalla toimivan yrityksen tietoja ei joskus ole sivustolla lainkaan. Etämyynnissä yritys on tosiaan etäinen. Yhteystietojen metsästäminen on välillä salapoliisityötä, ja ainoa johtolanka on asiakaspalvelun sähköpostiosoite. Kun yhteys on saatu syntymään, asiat yleensä etenevät sujuvasti. Mutta olen myös iloisesti yllättynyt, miten toisissa yrityksissä tuottajavastuuasioihin todella panostetaan ja ymmärretään tämän olevan osa vastuullisuustyötä. Jotkut olivat Rinkiin yhteydessä jo ennen lakimuutoksen voimaantuloa ja varmistelivat, että voivat liittyä järjestelmään heti kun mahdollista. Olemme toivottaneet uudet yritykset lämpimästi tervetulleiksi tuottajavastuunsa hoitavien joukkoon.

Mitkä ovat Ringin toiveet viranomaisille etämyyntiyritysten suhteen?

Toivomme, että Suomen viranomaiset hakisivat aktiivisesti konkreettisia yhteistyömalleja eri maiden viranomaisten välille, jotta etämyynnin vapaamatkustajat saadaan mukaan tuottajavastuujärjestelmään.

Kansallisten viranomaisten toimivaltuudet ulottuvat vain oman maan sisälle, joten yhteistyö on avainasemassa.

Ylipäätään toivomme aktiivisuutta. Vaikka Suomen viranomaisten toimivalta ei ulotu ulkomaisiin yrityksiin, on viranomaisen neuvonnalla ja ohjauksella iso vaikutus ulkomaisiin yrityksiin. Pakkaustuottajat ovat esittäneet, että verkkokaupan myyntialustojen ylläpitäjät pitäisi asettaa toissijaiseen vastuuseen alustan kautta myytävien tuotteiden osalta. Vielä se ei toteutunut, mutta toivottavasti tulevaisuudessa.

Tarkista kumppaniverkostosi!  

Olemme tyytyväisiä, että edunvalvontatyö tuotti tulosta. Ulkomaisten verkkokauppojen saaminen tuottajavastuun piiriin on Ringin omistajien ja tuottajayhteisöjen pitkäaikainen tavoite, toteaa Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Rinki vei viestiä sekä EU- että kotimaisille päättäjille. Vauhdilla kasvava kansainvälinen verkkokauppa oli tärkeää saada mukaan tuottajavastuujärjestelmään ja maksamaan oma osuutensa Suomeen päätyvien pakkausten keräys- ja kierrätyskustannuksista.

Tässä on kyse kilpailuedellytysten tasavertaistamisesta.

Tanskanen huomauttaa, että ulkomaisten etämyyntiyritysten saaminen mukaan järjestelmään vaatii kuitenkin raakaa työtä. Rinki toimii asiassa proaktiivisesti ja panostaa verkkokauppojen asiakashankintaan omalla kampanjalla. Mutta etenkin Euroopan ulkopuolisten verkkokauppojen saaminen mukaan hoitamaan tuottajavastuunsa on Tanskasen mukaan iso haaste.

Etäkaupan tuottajavastuu velvoittaa luonnollisesti myös suomalaisia yrityksiä, jotka myyvät tuotteitaan muihin EU-maihin etäkaupan keinoin. Yrityksen on oltava yhteydessä kohdemaan pakkausten tuottajavastuuta hoitavaan tahoon ja selvitettävä tuottajavastuuvelvoitteiden hoitaminen. Vaikka tuottajavastuusta säädetään EU-direktiiveillä, sen toimeenpanotapa vaihtelee eri jäsenmaissa.

Tuottajavastuun noudattamisen valvonta on kansallisen viranomaisen vastuulla, mutta Rinki tekee aktiivista asiakashankintaa myös ”perinteisten” suomalaisten tuottajavastuullisten yritysten parissa. Rinki kartoittaa pakkausten tuottajavastuullisia yrityksiä ja on yrityksiin yhteydessä. Lisäksi Rinki toimii yhteistyössä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa.

Jokainen Rinkiin kuuluva yritys voi auttaa tässä työssä. Kun yrityksesi tekee yhteistyösopimuksen, varmista, että kumppanisi hoitaa tuottajavastuunsa, muistuttaa Tanskanen.

Rinki muistuttelee esimerkiksi sosiaalisessa mediassa myös kuluttajia tarkistamaan, kantaako lempikauppa ja -valmistaja tuottajavastuunsa. Rinkiin kuuluvien vastuunsa hoitavien yritysten nimet voi kätevästi tarkistaa Ringin verkkosivuilta löytyvästä listasta.