Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 28.2.2020

Tuottajien tasapuolinen vastuu parantaa tilastojen tarkkuutta

Tekeillä oleva jätelain muutos on laajentamassa pakkausten tuottajavastuun koskemaan ulkomaisia yrityksiä, jotka myyvät tuotteita verkossa suoraan kuluttajille. Myöhemmin jätelakia on vielä tarkoitus muuttaa siten, että myös liikevaihdoltaan alle miljoonan euron tuottajat saatetaan tuottajavastuun piiriin.

Suunnitellut muutokset ovat tärkeitä yritysten tasapuolisen kohtelun näkökulmasta. Samalla ne parantavat pakkaustilastojen kattavuutta.

Jätelakia on vielä tarkoitus muuttaa siten, että myös liikevaihdoltaan alle miljoonan euron tuottajat saatetaan tuottajavastuun piiriin.

Viime syksynä julkaistun, vuotta 2018 koskevan pakkaustilaston mukaan pakkausjätteen määrä Suomessa oli 740 000 tonnia. Tilasto on varsin luotettava, mutta se kuvaa vain niiden yritysten pakkausjätteitä, joita tuottajavastuu koskee ja jotka ovat hoitaneet velvoitteensa liittymällä Rinkiin tai panttijärjestelmiin.

Ringin ja Tilastokeskuksen ympäristöministeriölle tekemän selvityksen mukaan noin 15 % pakkausjätteestä tulee toiminnoista, joita tuottajavastuu ei tällä hetkellä koske tai jotka eivät sitä hoida (Ympäristöministeriön raportteja 23/2015). Näin laskien pakkausjätteen määrä vuonna 2018 oli 870 000 tonnia.

Viisitoista prosenttia pakkausjätteestä tulee toiminnoista, joita tuottajavastuu ei tällä hetkellä koske tai jotka eivät sitä hoida.

On hyvä, että yritysten lakisääteinen vastuu pakkausten kierrättämisestä ei ole jatkossa riippuvainen niiden kotipaikasta tai koosta. Jätelain muutos on kuitenkin vasta alku muutokselle. Lisäksi tarvitaan panostusta erityisesti lakimuutoksen myötä tuottajavastuun piiriin siirtyvien yritysten informointiin, mutta myös vapaamatkustamisen valvontaan.