Suomalaisyrityksille epäreilu tilanne paranee – Tuottajavastuun piiriin lisää ulkomaisia verkkokauppoja

Tuottajavastuu koskee lain mukaan nykyisin myös etämyyntiä Suomeen. Rinki veti läpi vuoden mittaisen projektin, jolla ulkomaisia verkkokauppoja tuotiin suomalaisen tuottajavastuun piiriin. Kysyimme asiantuntija Suvi Rapolalta, millaiset olivat sen tulokset.

Teksti Jouko Vuorela

Kuvitus Mikko Hirvonen

1. Miksi Rinki käynnisti projektin ulkomaisten verkkokauppojen saamiseksi tuottajavastuu piiriin?

EU:n jätedirektiivin mukaan EU:n jäsenmaiden on varmistettava, että tuottajavastuulliset yritykset täyttävät tuottajavastuuvelvoitteensa etämyynnissä. Tuottajavastuu koskee myös ulkomaisia verkkokauppoja. Direktiivi tuli voimaan Suomessa uudistetussa jätelaissa heinäkuussa 2021.

Verkkokaupan pakkausvolyymit ovat olleet pitkään kasvussa mutta jääneet kokonaan pakkaustilastojen ulkopuolelle. Verkkokauppojen pakkausjätteet ovat tulleet Ringin ja tuottajayhteisöjen keräysjärjestelmiin, mutta niistä ei ole saatu kierrätysmaksuja ulkomaisilta yrityksiltä.  Tilanne on ollut epäreilu suomalaisille yrityksille, jotka ovat hoitaneet pakkausten tuottajavastuun.

2. Miten projekti eteni?

Projektin aluksi tein taustakartoituksen ja laadin asiakashankintasuunnitelman. Esittelin projektia viranomaisille ja sidosryhmille. Pirkanmaan ELY-keskukseen oli tullut uusi vastuuhenkilö, jonka kanssa virittelin yhteistyökuviot kuntoon.

Ringissä laadittiin ulkomaisille yrityksille oma sopimuslomake tuottajavastuun piiriin liittymisestä. Lähetin tunnistetuille verkkokaupoille ja tuottajavastuukonsulteille uutiskirjeen, jossa kerroimme tuottajavastuun laajentumisesta etämyyntiin. Keskityimme isoihin toimijoihin. Yhteensä kirjeitä lähettiin yli sata.

Koko ajan oli pidettävä silmät auki. Seurasin verkkokauppaan liittyviä uutiskirjeitä, tutkimuksia ja listauksia mediasta ja somesta. Projekti oli käynnissä toukokuun 2022 loppuun asti.

3. Millaisia tuloksia projektista oli?

Tällä hetkellä (elokuun lopussa) Rinkiin liittyneitä, sopimuksen tehneitä ulkomaisia verkkokauppoja on yli kuusikymmentä. Niiden toimialoja ovat esimerkiksi kuluttajatuotteet, vaatteet, urheilu, lemmikkitarvikkeet ja tekniikka.

Noin puolet sopimuksista on tehty tuottajavastuukonsulttien välityksellä. Monet isot yritykset antavat tuottajavastuuraportoinnin konsulttien hoidettavaksi kaikissa kohdemaissa. Olen viestinyt heidän kanssaan erittäin aktiivisesti. Ulkomailta tulee sähköpostiviestejä lähes päivittäin.

Suuri osa tämän vuoden etäkaupan tuottajavastuusopimuksista on tullut Saksasta ja Alankomaista.

Tämän kevään aikana yhteydenottoja on tullut eniten Saksasta ja Alankomaista. Vaikuttaa siltä, että tieto viranomaisilta toimijoille on kulkenut parhaiten näissä maissa. Suuri osa tämän vuoden etäkaupan tuottajavastuusopimuksista onkin tullut Saksasta ja Alankomaista.

Verkkokauppojen tuottajavastuu perustuu EU-lainsäädäntöön, josta tiedotetaan ja jota sovelletaan kansallisesti. Tuottajavastuun laajeneminen ulkomaiseen etäkauppaan tulee voimaan eri maissa hieman eri aikaan, osassa jäsenmaita vasta 2023 vuoden alussa.

4. Miten kuluttaja voi tietää, onko hänen käyttämänsä verkkokauppa hoitanut tuottajavastuuvelvoitteensa?

Ringin verkkosivuilta löytyy lista yrityksistä, jotka ovat hoitaneet tuottajavastuunsa. Osalla yrityksistä näkyy myös omilla verkkosivuillaan Rinki-merkki, joka viestii vastuullisuudesta.

5. Miten ulkomaisia verkkokauppoja yritetään jatkossa saada tuottajavastuun piiriin?

Projekti on ollut hyvää valmistautumista siihen, että tietoisuus asiasta lisääntyy ja verkkokaupan pakkaukset tulevat tuottajavastuun piiriin muissakin EU-maissa. Jatkossa kohdennamme viestinnän isoihin toimijoihin, joilla on suuret pakkausvolyymit.

Osa verkkokaupoista on valitettavasti läpinäkymättömiä: niiden yhteystietoja ei ole saatavilla. Ne keskittyvät hyvän ostotapahtuman luomiseen, eivätkä tee mahdolliseksi muunlaisia yhteydenottoja. Yhteyden saaminen niihin vaatii kärsivällistä salapoliisityötä.

Pakkausten tuottajavastuuallianssi EXPRA on 24 maan kansallisten tuottajavastuuorganisaatioiden yhteistyöfoorumi. Se lisää koko ajan tietoisuutta tuottajavastuuasioista Euroopassa ja laajemminkin.

Jotta verkkokaupan tuottajavastuu toteutuisi, on viranomaisten ja ulkomaisten tuottajavastuuorganisaatioiden yhteistyö välttämätöntä. Viranomaiset ovatkin käynnistämässä verkkokauppojen vapaamatkustajavalvontaa.