Toivomuslistaa tulevalle hallitukselle

Vaalit on käyty ja kannunvalanta uudesta hallitusohjelmasta aloitettu. Tärppeinä asiakasyritystemme edunvalvontaan kokosimme yhteen teollisuuden ja kaupan liittojen tavoitteita uudelle hallitukselle.

Teksti Anna Mäkelä

Kuva Valtioneuvosto / Janne Suhonen

Kaupan alan vaatimukset viinipakkausten saamisesta ruokakauppoihin ja apteekkien monopolin purkamisesta ovat tulleet tomeran edunvalvonnan myötä varmasti tutuiksi kaikille, mutta on liitoilla muitakin tavoitteita. Päivittäistavarakaupan yhdistys PTY haluaa uudistaa maankäyttö- ja rakennuslakia niin, että kaavoitetaan yksinkertaisesti riittävästi kauppapaikkoja ja huolehditaan niille infra. Lisäksi PTY vaatii maaseudun pienten kauppojen turvaamista investointituella. Ruuan verotusta ei pidä kiristää.

Kaupan liitto nostaa esiin kuluttajaliiketoiminnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyön edellytyksenä toimialan menestykselle digitalisoituvilla ja kansainvälisillä markkinoilla. Toimialan digitalisoituminen vaikuttaa myös työvoiman saatavuuteen, ja se pitää ottaa huomioon alan koulutuksessakin. Kotimaiset osaajat eivät kuitenkaan riitä, vaan osaajia tarvitaan myös ulkomaita ja siksi työperäistä maahanmuuttoa pitää lisätä. Lisäksi Kaupan liitto haluaa palvelualalle oman sähköveroluokan.

Myös Elintarviketeollisuuden liitto ETL muistuttaa työperäisen maahanmuuton tarpeellisuudesta. Sitä voidaan edistää lyhentämällä oleskelulupien käsittelyaikoja ja luopumalla työvoiman saatavuusharkinnasta. Lisäksi ETL vaatii työlainsäädännön tuomista 1940-luvulta nykyaikaan ja esimerkiksi tukilakko-oikeuden rajoittamista. Myös elintarviketeollisuus tarvitsee uusia innovaatioita, ja niiden tueksi julkisen TKI-rahoituksen ennakoitavuutta.

Kansainvälisiä hallitusohjelmatavoitteita

Ringin omistajista Metsäteollisuus ry:n tavoitteet ovat kansainvälisimmät. EU:n pitää ymmärtää Suomen rooli uusiutuvan puun tuottajana, ja sen merkitys Euroopan turvallisuudelle. Samalla Suomen tulee ajaa EU:ssa kansallista etuamme.

Kansainvälistä metsäteollisuuden kauppaa pitää helpottaa poistamalla markkinoiden pääsyn esteitä kauppasopimuksilla. Myös bio- ja kiertotaloutta on mahdollista tukea kauppapolitiikan keinoin. Innovaatiot pitää turvata myös tulevaisuudessa TKI-rahoituksella, kansainvälisten osaajien saatavuutta helpottamalla ja lisäämällä korkeakoulutettujen puuteollisuuden ja -rakentamisen osaajien määrää.

Kemianteollisuus ry muistuttaa, että sekä hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen että investoinnit edellyttävät sujuvaa lupaprosessia. Luvitukseen pitäisikin lisätä resursseja. Hiilineutraalius pitää myös ottaa osaksi kemian alan tutkintojen päivittämistä. Suomen TKI-panostukset tulee nostaa 4 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, muun muassa kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseksi ja hiilineutraalisuustavoitteiden saavuttamiseksi. Kemianteollisuuden mukaan nyt on myös oikea aika luopua jätteen käsitteestä ja siirtyä ajattelemaan raaka-ainelähtöisesti. Uudelleenkäyttöä pitääkin helpottaa tehostamalla ns. end of waste -menettelyä.

Teknologiateollisuus haluaa turvata energian ja raaka-aineiden saatavuuden, kilpailukykyisen verotuksen ja tasapainoisen talouden. Kohtuuhintainen ja toimitusvarma sähkö on digivihreän siirtymän ehto, ja siksi eurooppalaista sähkömarkkinamallia pitää kehittää markkinaehtoisesti. Huoltovarmuuden kannalta on välttämätöntä luoda kansallinen teollisuuden varautumissuunnitelma. Yhteisöverokanta täytyy pitää nykyisellä tasolla, ja suomalaisen yrittäjyyden ja omistajuuden edellytykset pitää turvata. Julkinen talous tasapainotetaan rakenneuudistuksilla, menojen leikkaamisella ja verokertymää kasvattamalla.

 

Ringin omistajaliittoja ovat myös Muoviteollisuus ry, Suomen Pakkausyhdistys ry ja Lasikeraaminen Teollisuus ry.