Tetra Pak tavoittelee maailman vastuullisinta pakkausta

Kartonkisia juoma- ja elintarvikepakkauksia tuottava Tetra Pak on mukauttanut pakkaussuunnitteluaan SUP-direktiivin ja valmisteilla olevan EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetusehdotuksen vaatimuksiin. Tavoitteena on maailman vastuullisin juomapakkaus.

Teksti Veera Niemelä

Anna Ilomäki esittelee Tetra Pakin kasvipohjaista muovia sisältävää kartonkista juomapakkausta. Sen erottaa fossiilista muovia sisältävästä pakkauksesta siitä, että sen korkissa on hienovarainen lehtisymboli. Korkissa on muutakin huomionarvoista: se ei enää irtoa pakkauksesta.

Ilomäki toimii Tetra Pakin Suomen asiakkuusjohtajana ja Pohjois-Euroopan projektivastaavana SUP-direktiivistä (single-use plastics) kumpuavassa korkkiuudistuksessa. Muoviroskan määrän vähentämiseen tähtäävän direktiivin myötä korkki jää yhä useammin kiinni pakkaukseen eikä enää irtoa siitä kokonaan.

SUP-direktiivi pitää kiireisenä

Kertakäyttömuovi- eli niin sanottu SUP-direktiivi vastasi alun perin globaaliin merien muoviroskaantumisongelmaan ja on sittemmin laajentunut koskemaan muovia sisältäviä kertakäyttötuotteita yleisemmin. Direktiivi ohjaa myös Tetra Pakin toimintaa juomapakkausten pillien ja erityisesti korkkien osalta.

”Tetra Pak tukee lainsäädäntöä, joka edistää kierrätystä sekä estää roskaantumista,” Ilomäki summaa yhtiön suhdetta direktiiviin.

Tetra Pakin tehtaita on pääosin Euroopassa esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa. Yhteensä Euroopassa on yli tuhat Tetra Pakin pakkauslinjaa asiakkaiden tiloissa, joten muutoksen skaala on suuri.

Nopealla aikataululla voimaan tullut direktiivi on toki tuottanut lisätyötä. Ilomäki kertoo, että aikataulupaineet tekevät projektista osin haastavan, mutta tarvittavat muutokset ovat silti tehtävissä projektin priorisoinnin avulla. Heinäkuussa 2024 korkin täytyy pysyä kiinni useimmissa muovisissa juomapakkauksissa.

”Olemme Suomessa muiden maiden kanssa samassa tahdissa tai jopa edellä jonkun verran,” kertoo Ilomäki korkkiprojektin etenemisestä.

”On tullut kritiikkiä ja on tullut kiitosta”

Ilomäen mukaan uudistukset pakkauksiin poikivat kuluttajilta helposti kritiikkiä, mutta korkkiuudistuksen kohdalla on tullut paljon kiitostakin. Hän ymmärtää kumpaakin.

”Kritiikki oli odotettavissa. Kuluttaja on tottunut avaamaan aamiaismehunsa tietyllä tavalla”, Ilomäki sanoo.

Tetra Pak on edesauttanut muutoksen jouhevuutta muun muassa tekemällä uusista korkkityypeistä kuluttajatestit. Joihinkin pakkauksiin on laitettu avaamisohjeetkin. Uusilla korkeilla varustettujen pakkausten tullessa markkinoille kuluttajille on tarjottu tietoa aiheesta ja palautteisiin on vastattu aktiivisesti.

SUP-direktiivi ei kerro aiheeseen perehtymättömälle mitään, mutta roskaantumisen estäminen ja merten ja luonnon suojeleminen kertoo.

Parhaassa tapauksessa pakkaus on sekä käyttäjäystävällinen että kierrätettävä. Kuluttajaa helpottaa Tetra Pakin uudella korkilla varustetun pakkauksen käytössä se, että siinä ei ole mitään erikseen irrotettavaa ja lajiteltavaa osaa kuten erillistä sinettiä. Lisäksi korkin kiinni mennessä kuuluva loksahdus on osa tuotekehittelyä: se kertoo selkeästi, että korkki on uudelleensuljettaessa tiivis ja kiinni.

Ilomäki korostaa, että kuluttajaa täytyy motivoida uusien korkkien käyttöön viestimällä aiheesta yleistajuisesti: SUP-direktiivi ei kerro aiheeseen perehtymättömälle mitään, mutta roskaantumisen estäminen ja merten ja luonnon suojeleminen kertoo.

”Olemme nyt ylimenovaiheessa. Me uskomme, että kuluttaja tottuu kiinnipysyviin korkkeihin, sillä niin monissa pakkauksissa tulee olemaan sellainen”, Ilomäki summaa.

Pakkausjäteasetus kannustaa vastuullisuuteen

SUP-direktiivin rinnalla myös valmisteilla oleva EU:n pakkaus- ja pakkausjäteasetus PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) ohjaa Tetra Pakin toimintaa. Asetuksella tähdätään pakkausjätteen vähentämiseen varmistamalla, että kaikki pakkaukset ovat joko täysin kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä.

Tetra Pak seisoo tavoitteiden takana. ”Tavoitteenamme on maailman vastuullisin juomapakkaus”, Ilomäki tiivistää. Se tarkoittaa hänen mukaansa kokonaan uusiutuvista tai kierrätysraaka-aineista valmistettua pakkausta, joka on täysin kierrätettävä sekä hiilineutraali.

Tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavat myös kuluttajien lajittelutottumukset. Tetra Pak jakaakin kierrätystietoutta kuluttajille ja asiakkailleen. Esimerkiksi vuosittain järjestettävä Kartonkikilpailu koululaisille kannustaa ja opettaa lapsia lajittelemaan.