Tärkeä luku: 3,3 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä

Suomessa kertyi vuonna 2021 yhteensä 3,3 miljoonaa tonnia yhdyskuntajätettä, josta noin 25 % oli pakkausjätettä. Pakkausjätteen kierrätysaste on Suomessa hyvällä tasolla, mutta yhdyskuntajätteen kierrätysaste kokonaisuudessaan uhkaa jäädä alle EU:ssa vuodelle 2025 asetetun tavoitteen.

Teksti Veera Niemelä

3,3 miljoonaa tonnia. Sen verran Suomessa kertyi yhdyskuntajätettä vuonna 2021, kertoo Tilastokeskus. Luku pitää sisällään kotitalouksissa syntyneet jätteet sekä hallinnossa, palveluissa ja tuotannossa kertyneet kotitalousjätteisiin verrattavat jätteet. Yhdyskuntajätteestä noin neljäsosa on pakkausjätettä.

Haasteita kierrätystavoitteiden saavuttamisessa

Yhdyskuntajätteen määrä pysyi vuonna 2021 samana kuin edellisvuonna. Haasteita aiheuttaa se, että kierrätysaste laski 37 %:iin kun vuonna 2020 luku oli 42 %. Tämä tarkoittaa sitä, että entistä pienempi osuus yhdyskuntajätteestä käytettiin uusien tuotteiden raaka-aineena vuoteen 2020 verrattuna. Osasyy kierrätysasteen laskuun on myös EU:ssa käyttöön otettu uusi, entistä tiukempi laskentatapa.

Euroopan komission asettama kierrätystavoite yhdyskuntajätteelle on 55 % vuodelle 2025. Suomi saikin kesällä 2023 komissiolta niin sanotun varhaisen varoituksen, sillä vaikuttaa siltä, ettei vuoden 2025 tavoitteeseen päästä.

Vuodesta 2012 asti energiahyödyntäminen on ollut merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto. Esimerkiksi sekajätteestä suurin osa hyödynnetään energiana. Kaatopaikalle päätyi vuonna 2021 enää noin 0,4 % yhdyskuntajätteestä.

Pakkausjäte kiertää paremmin

Pakkausjätteen kierrätyksen suhteen tilanne on valoisampi.

”Pakkausjätteestä kierrätettiin 61 % vuonna 2020. Olemme vain neljän prosenttiyksikön päässä vuoden 2025 pakkausjätteen kierrätystavoitteesta, joka on 65 %”, kertoo Ringin toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Pakkausjätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen auttaa osaltaan saavuttamaan myös yhdyskuntajätteen kierrätystavoitetta.

Komission arvion mukaan vaikuttaakin siltä, että Suomessa saavutetaan vuoden 2025 kierrätystavoite pakkausjätteen osalta. Pakkausjätteen kierrätystavoitteen saavuttaminen auttaa osaltaan saavuttamaan myös yhdyskuntajätteen kierrätystavoitetta.

Pakkausmateriaaleista muovin kierrätysastetta tulisi kuitenkin saada nostettua huomattavasti, jotta sen materiaalikohtainen kierrätystavoite täyttyisi. Vuonna 2025 muovipakkausjätteestä tulisi kierrättää 50 %, kun sen kierrätysaste vuonna 2020 oli vain 26 %. Komissio varoitti Suomea muovipakkausjätteen kierrätyksen hitaasta kasvusta.

Suomi on reagoinut yhdyskunta- ja muovipakkausjätteen alhaisiin kierrätysasteisiin muun muassa lajittelua ja keräystä tehostamalla. Heinäkuusta 2023 alkaen pakkausjätteet on kerättävä kaikilta vähintään viiden perheen kiinteistöiltä koko Suomessa. Samalla pienempiä kiinteistöjä palvelevaan Rinki-ekopisteverkkoon lisättiin muovipakkausten keräys noin 300 pisteelle.

”Muovipakkausten keräyspisteitä on Suomessa nyt hieman yli 1000. Rinki-ekopisteitä käyttää noin puolet suomalaisista, joten lisäys oli merkittävä”, summaa Tanskanen.

Kunkin vuoden yhdyskuntajätetilastot julkaistaan sitä seuraavana vuonna. Loppuvuodesta 2023 julkaistaan vuoden 2022 jätetilasto. Tuorein Pirkanmaan ELY-keskuksen julkaisema pakkausjätetilasto on vuodelta 2020.