Saarioinen: Pakkaustietojen raportointi ajoissa on osoitus vastuullisuudesta

Raportoinnin suunnitteluun ja automatisointiin kannattaa käyttää aikaa, sillä se palkitsee jatkossa, sanoo Saarioisten ostopäällikkö Ari Matilainen.

Teksti Jouko Vuorela

Kuva Saarioinen

Perheyritys Saarioinen on 240 miljoonan euron liikevaihdollaan Suomen johtava valmisruokatalo, joka käyttää tuotteissaan paljon pakkauksia. Pakkausten tehtävänä on suojata tuotetta vaurioitumiselta ja ympäristöstä tulevilta haitoilta sekä säilyttää tuote laadukkaana valmistajalta kuluttajalle.

Koostaan huolimatta Saarioinen raportoi pakkaustietonsa vuosittain Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:lle aina hyvissä ajoin ennen määräaikaa. Tiedot ovat kattavat ja huolellisesti laadittu.

Mikä on Saarioisten salaisuus?

”Olemme aina tiedostaneet raportoinnin tärkeyden ja haluamme varmistaa tuottajavastuumme toteutumisen. Myös taloudellinen vastuullisuus edellyttää sitä, että tiedot ovat mahdollisimman oikein”, kertoo Saarioisten ostopäällikkö Ari Matilainen.

Saarioinen on tehnyt pohjatyön pakkaustietojen raportointiin vuosien varrella huolellisesti. Perheyritys on kehittänyt raportointityökalun, josta se saa tarkasti markkinoille toimitettujen tuotteiden pakkausmäärät. Työkalu kertoo ostojärjestelmän ja myyntiraportoinnin tietojen pohjalta vuosittain pakkausmateriaalimäärät materiaalijakeittain.

Saarioinen kehittää raportointityökaluaan jatkuvasti vastaamaan muuttuviin tarpeisiin.

”Lisäksi tuotantopaikkakuntien materiaalivastaavamme ovat vuosien saatossa kehittäneet järjestelmän raaka-aineiden mukana maahantuotujen pakkausmateriaalien määrien kartoittamiseen. Tämä oppi on myös jaettu varahenkilöille jatkuvuuden takaamiseksi”, Matilainen sanoo.

Saarioinen kehittää raportointityökaluaan jatkuvasti vastaamaan muuttuviin tarpeisiin. Jos jonkin yksittäisen pakkauksen tai materiaalin raportointiin on tarvittu tulkintaa, apu on löytynyt yhdellä puhelinsoitolla Ringistä.

”Raportoinnin suunnitteluun ja automatisointiin kannattaa käyttää aika, sillä se palkitsee jatkossa.”

 

Saarioisten 3 vinkkiä raportointiin:

  1. Kehitä raportointityökalu, joka sopii yrityksesi tarpeisiin.
  2. Kehitä raportointityökalua jatkuvasti vastaamaan muuttuviin tilanteisiin.
  3. Kouluta varahenkilöitä jatkuvuuden takaamiseksi.