Näkökulma 26.10.2016

Rinki-ekopisteverkosto on valmis kierrätyshaasteisiin

Pakkausasetuksen mukainen ­keräyspistemäärä kotitalouksien pakkausjätteille valmistui heinäkuun lopussa. Nyt yli 1 850 Rinki-eko­pisteessä kerätään kartonki- ja lasi­pak­kauksia sekä metallia, 500 pisteessä on myös muovipakkausten keräys.

Tavoiteltu pistemäärä on siis saavutettu, ja Rinki-ekopisteverkoston kehitystyö jatkuu. Kauppojen yhteydessä olevien pisteiden määrää kasvatetaan ja uusia pisteitä perustetaan niihin pakkaus­asetuksen mukaisiin pieniin taajamiin, joista se vielä puuttuu. Tavoitteenamme on kuluttajia hyvin palveleva keräysverkosto, jonka kautta saadaan laadukasta raaka-ainetta – järkevin kustannuksin.

Rinki-ekopisteverkosto on ollut käy­tössä reilut puoli vuotta. Monet alkuvaiheen ongelmat on voitettu, ja toiminnan laatu on vakiintumassa hyvälle tasolle. Nyt alkaa systemaattinen työ toiminnan kehittämiseksi. Tässä työssä keskeisenä päämääränä on varmistaa keräysvälineiden tyhjentäminen riittävän täysinä, ­mutta ei ylitäysinä. Näin minimoimaan kustannukset ja ehkäistään tehokkaasti pisteiden roskaantumista.

Huolellinen lajittelu kodeissa on edellytys sille, että kerätty materiaali ­soveltuu uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Kuluttajien opastaminen onkin keskeinen osa tuottajavastuuta. Valtakunnalliseen asiakaspalvelunumeroomme tulevien puheluiden määrä on kasvanut kuukausi kuukaudelta. Tämä osoittaa, että kuluttajat ovat kiinnostuneita lajittelusta ja Ringin palveluista. Osaa Rinki-ekopisteiden käyttäjistä täytyy muistuttaa myös siitä, että pisteisiin saa palauttaa vain pakkauksia. Muut jätteet, kuten huone­kalut, pesukoneet tai vanhat keit-tiön ­kaapit, eivät sinne kuulu.

Kaupan ja teollisuuden yrityksistä ­on tullut tuottajavastuun myötä merkit­tävä kotien pakkausjätteiden kierrättäjä. EU:n uusi kiertotalouspaketti uhkaa kasvattaa tuottajien vastuita, mikä myös lisää kuluja. Tilanteessa, jossa vastuu kasvaa, kannattaa hakea myös mahdollisuuksia. ­Kuluttajat arvostavat mahdollisuutta lajitella, ja Rinki-ekopisteiden sijainti vaikuttaa kauppapaikan valintaan. Ylipäätään se, että kauppa ja teollisuus järjestävät käytettyjen tuotteiden palautuksen takaisin kiertoon, on merkittävä lisäarvo ­ympäristötietoisille kuluttajille.