Ringin kuluttajakampanja kiinnittää huomion pakkauskierrätyksen yhteispeliin ja toimiviin pelisääntöihin

Rinki kampanjoi keväällä 2021 tuottajavastuun ideaa tutuksi kuluttajille ja muistuttaa samalla pakkausten kierrätyksen pelisäännöistä.

Teksti Rinki

Kuva Rinki

Suomessa yli 70 % kaikesta pakkausjätteestä kierrätetään, joten pääosa suomalaisista on selvästi ottanut lajittelun osaksi arkeaan. Harva kuluttaja kuitenkin tietää, kuinka kierrätys on järjestetty, kuka sen maksaa ja mikä on yksittäisen kuluttajan osa kokonaisuudessa. Näistä lähtökohdista Rinki lähti rakentamaan vuoden 2021 kuluttajaviestintäkampanjaansa, jonka kärkenä on pakkausten tuottajavastuu ja kuluttajien rooli sujuvassa pakkausten kierrätyksessä. 

”Huolehditaan yhdessä siitä, että pakkaus kiertää” -kampanjasloganiin kiteytyy kampanjan ajatus: Suomessa myytävien tuotteiden pakkausten kierrätyksestä huolehtivat ja sen myös suurimmaksi osin rahoittavat tuotteita pakkaavat ja pakattuja tuotteita maahantuovat yritykset. Kuluttajien tehtävänä on puolestaan palauttaa tyhjät pakkaukset puhtaina keräykseen, joko oman taloyhtiön keräysastioihin tai lähimpään Rinki-ekopisteeseen. 

Kun kaikki hoitavat osansa, pakkauksiin käytetyt materiaalit saadaan takaisin kiertoon uusien tuotteiden ja pakkausten raaka-aineiksi. 

 Lajittelu ja kierrätys ovat osa kuluttamista 

Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotetta mahdollisimman hyvin kulutushetkeen asti ja siten minimoida hukkaa eli jätteen määrää. Kun pakkaus on tehnyt tehtävänsä, se kannattaa palauttaa takaisin kiertoon. 

60-luvun henkeä huokuvissa kampanjafilmeissä asia selitetään auki: Kuluttaja ostaa tuotteen ja palauttaa tyhjän pakkauksen keräykseen. 

– Kampanjassa haluamme tuoda tuottajavastuun idean kuluttajille tutuksi selkeällä tavalla. Tavoitteena on herättää oivalluksia siitä, että kaikkia tarvitaan pakkausten kierrätyksessä: sekä järjestelmän rahoittavia tuottajavastuullisia yrityksiä että kuluttajia, joiden tehtävänä on palauttaa tyhjät pakkaukset puhtaina keräykseen, kertoo Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen. 

Lisäksi kampanjassa keskitytään myös Rinki-ekopisteiden siisteyteen sekä kierrätysmateriaalin laatuun ja puhtauteen. Ne ovatkin ensiarvoisen tärkeitä asioita kierrätyksen kannalta. Epäsiistit ekopisteet hankaloittavat kierrätystä niin kuluttajien kuin yrityksienkin näkökulmasta. 

Kampanjassa haluamme tuoda tuottajavastuun idean kuluttajille tutuksi selkeällä tavalla.

Ringin viestintäkampanja käynnistyi kansainvälisenä kierrätyspäivänä 18.3. ja jatkuu aina toukokuun loppuun asti. Kampanjan sisältöihin voi törmätä online-mediassa, radiossasosiaalisessa mediassa sekä Ringin omissa ja kumppanien kanavissa 

Myös Ringin asiakasyrityksille tarjotaan mahdollisuutta ottaa vastaan kuluttajakampanjan materiaaleja käytettäväksi kampanjaaikana. Jos yrityksesi kuuluu Rinkiin ettekä ole vielä saaneet materiaaleja käyttöönne, mutta haluaisitte hyödyntää niitä yrityksenne viestinnässä, ottakaa yhteyttä rinki.viestinta@rinkiin.fi.