Ratkaisuja ympäristön ehdoilla

Ympäristö ja luonto koskettavat kaikkia vauvasta vaariin. Hammasväline Oy:ssä ympäristötietoisuus ja -johtaminen ovat osa yrityksen päätöksentekoa.

hammasvaline_SalmelaHammasväline Oy:n toimitusjohtaja Kalle Salmela sanoo ympäristöjohtamisen olevan yhtiölle kokonaisvaltainen ajattelutapa.

– Tavoittelemme kuormituksen minimointia ja ympäristöasioiden hoidon jatkuvaa parantamista kaikissa toiminnoissamme. Esimerkiksi logistiikkakumppaneiden ja -ratkaisujen valinnassa yritämme aina löytää ympäristöystävällisimmät vaihtoehdot, Salmela tiivistää.
Hammasväline Oy:ssä ympäristövaikutusten huomioon ottaminen on ollut itsestään selvää jo vuosia. Kalle Salmela sanoo, että jokaisen henkilökohtainen velvollisuus on ajatella luonnon parasta.

– Nykymaailmassa myös asiakaskentältä tulee tähän suuntaan ohjaavia paineita. Monet hammaslääkärit ovat itsekin hyvin kiinnostuneita ympäristöasioista ja haluavat tietää, miten ne on Hammasvälineessä otettu huomioon.

Sertifioitua toimintaa

Useilla kunnilla ympäristöohjelmat on lähtökohtaisesti sidottu hankintastrategioihin. Hankintapyynnöissä saattaa olla pisteytettyinä kysymyksinä, miten tavarantoimittaja hoitaa ympäristövelvoitteensa.

Hammasväline onkin kirjannut ympäristötavoitteensa strategiaansa asti. Yritykselle on myönnetty toimistaan PYR-sertifikaatti.

– Kuluneena syksynä selvitimme myös, millaisia sertifikaatteja ja ympäristöohjelmia omilla tavaratoimittajillamme on. Tarvitsemme tietoa voidaksemme ohjata asiakkaitamme heidän ratkaisuissaan, Salmela sanoo.

Hammasvaline_LekaHuoltopäällikkö Mikko Leka muistuttaa, että paljon puhutun hiilijalanjäljen pienentämiseen voidaan päästä montaa eri tietä. Tehokkain tapa on vaikuttaa ennakkoon.

– Minimoimme toimintamme ympäristövaikutuksia paitsi vähentämällä jätteen määrää, myös kehittämällä ja lisäämällä kierrätystä sekä hyödyntämällä kierrätettyä materiaalia. Monista tuotteista on esimerkiksi olemassa isompia pakkausvaihtoehtoja. Asiakaspalvelussa ohjaamme välillä asiakasta tilaamaan kerralla enemmän. Näin voidaan vähentää sekä turhaa pakkausjätettä että ajoreissuja. Myynnin ja huollon autojen valinnassa taas suosimme aina vähäpäästöisintä teknologiaa, Leka toteaa.

Hän arvioi ympäristöasioiden merkityksen liiketoiminnassa voimistuneen viimeksi kuluneiden viiden, kuuden vuoden aikana. Ympäristöhaasteet sekä energian ja raaka-aineiden käytön tehostaminen muuttavat maailmanmarkkinoita toimialaa katsomatta. Vihreistä arvoista on tullut yrityksille jopa imagonhallintakysymys.

– Yrityksenä toki haluamme säilyttää puhtaat, ekologiset arvot. Etenkin tulevaisuudessa yksi kuluttajien valintakriteereistä on ympäristö ja sen huomioon ottaminen tuotteissa ja palveluissa, Leka huomauttaa.

Ympäristöön ja ekologiaan liittyvien lakien ja asetusten noudattaminen määrittääkin Hammasvälineessä vain minimitason. Moniin sen toimituksiin liittyy selvitys ympäristöasioista.

Pakkaukset uudelleen käyttöön

Hammasväline kierrättää paperit, pahvit, energiajätteet ja laiteasennuksista tulevat jätteet. Laitetoimitusten pahvit kierrätetään lajiteltuna pahvijätteenä, styroksit energiajätteenä ja puuaines puujätteenä. Ongelmajätteet ohjataan jatkokäsittelyyn. Käytöstä poistetut laitteet kierrätetään lajiteltuna metalliromuna. Jos laite kuitenkin on riittävän hyväkuntoinen, se kunnostetaan ja hyödynnetään joko huollon lainakoneena tai lahjoitetaan eteenpäin.

– Käytämme päivittäin osan päämiehiltämme tulleiden lähetysten laatikoista ja pakkausten pehmustemateriaaleista uudestaan, kun lähetämme huolto-organisaatiollemme varaosia Vantaan keskusvarastoltamme eri puolille Suomea sijaitseviin maakuntavarastoihin, Leka kertoo.

Salmela muistuttaa, että monet terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet on pakattava steriilisti, mikä rajoittaa pakkausten uusiokäyttöä. Itse pakkaaminen on hänen mukaansa kuitenkin selvästi keventynyt viime vuosina. Salmela arvioi kyseessä olevan sama trendi kuin matkapuhelimien pakkauksissa vielä 10 vuotta sitten: tuolloin itse puhelin löytyi vasta usean sisäkkäisen kerroksen uumenista. Samalla lailla päällekkäin pakkaaminen on vähentynyt myös terveydenhuoltoalalla.

Leka ja Salmela myöntävät, että toki kierrättämisestä on myös kuluja. Etenkin pienemmillä paikkakunnilla saattaa olla vaikeaa löytää yhteistyökumppania, joka huolehtii esimerkiksi lajitellun metalliromun jatkokäsittelystä.

– Tavoitteenamme on kuitenkin käyttää aikaa jätteiden erotteluun aina kun se on järkevää. Ympäristöystävällisyydestä on myös markkinoinnillista hyötyä. Sen tarpeellisuudesta ollaan yleisesti samaa mieltä. Me vain heräsimme asian tärkeyteen hiukan etuajassa. Paraikaa tutkimme, pitäisikö meidän ISO-sertifioida ympäristötoimintamme. Kysymys on vielä auki. Emme ole varmoja, tarvitsemmeko virallista tunnustusta. Olennaisempaa on, että mietimme näitä asioita päivittäisessä toiminnassamme, Salmela pohtii.

h_vihreä

Kestävällä tiellä

PlusTerveys on Suomen suurin hammashoitoalan palvelujen yksityinen tarjoaja. Yhtiön lääketieteellinen johtaja, hammaslääkäri Pirkko Grönroos sanoo yhtiön olevan toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin.

– Tavoitteemme on, että yksikkömme käyttävät vain sellaisia toimintatapoja ja tuotteita, joilla on mahdollisimman vähän ympäristöön ja luontoon kohdistuvia haittavaikutuksia. Hammashuoltoalalla jätteiden lajittelu on koettu aina tärkeäksi. Etenkin takavuosina käsiteltiin paljon amalgaamia, elohopeaa ja röntgenliuoksia, jotka eivät saaneet päästä luontoon. Ehkä tästä syystä alalla ollaan ympäristön suhteen valveutuneempia, kuin jollain muulla, Grönroos miettii.

PlusTerveydessä henkilöstölle on järjestetty jätteiden lajitteluun ja kierrättämiseen liittyvää opastusta. Ympäristönsuojelu koetaan olennaiseksi osaksi toiminnan laadun parantamista ja kehittämistä.

– Olemme muun muassa jatkuvasti vähentäneet paperin käyttöä toimistoissamme. Nykyään suurin osa informaatiosta menee henkilöstölle sähköisesti intran kautta. Samoin raportoinnit hoidetaan sähköisesti, Grönroos sanoo.

PlusTerveydellä on ollut jo 15 vuoden ajan oma ympäristöohjelma. Grönroos kertoo, että tarkoituksena on lähiaikoina päivittää ohjelma.
– Kierrätysmahdollisuudet ovat viime vuosina parantuneet huomattavasti. Jo taloyhtiöissä on esimerkiksi pakkausjätteelle omat laatikkonsa. Myös me lajittelemme jätteet aina, kun se on mahdollista, Grönroos sanoo.

h_keltainen

Hammasväline Oy

• Suomen johtava hammashoidon tarvikkeiden ja kaluston myyntiin keskittynyt yritys.
• Perustettu 1937
• Vuodesta 2007 osa
ruotsalaista Lifco Groupia.
• Kantava ajatus: Mahdollistaa hammaslääkäreiden keskittymisen hoitotyöhön.
• Henkilöstömäärä: noin 90,
joista Espoossa 40, Vantaan päävarastolla 20 ja loput huollon ja kalustemyynnin edustajina maakunnissa.

Teksti Maarit Seeling, kuvat Tommi Tuomi