Näkökulma 8.6.2022

Pystymmekö me ottamaan seuraavan askeleen?

Millaisia muutoksia muun muassa pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi sekä muut EU:n lainsäädäntöuudistukset tuovat tullessaan? Sääntelyn tuomista muutoksista kirjoittaa EXPRAn toimitusjohtaja Joachim Quoden.

Teksti Joachim Quoden

EU-maat kamppailevat parhaillaan pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin (PPWD) ja jätepuitedirektiivin (WFD) vuonna 2018 päätettyjen uudistusten toimeenpanon kanssa – puhumattakaan vuonna 2019 säädetystä SUP- eli kertakäyttömuovidirektiivistä.

Mutta Euroopan komissio valmistelee jo uutta sääntelyä: kesällä 2022 julkaistavaa pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviä sekä ensi vuonna julkaistavaa jätepuitedirektiivin uudistusta. Molemmat lainkappaleet tuovat tullessaan jälleen suuria muutoksia koko pakkausten arvoketjuun jokaisessa EU-maassa.

Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi on kaiken lisäksi muuttumassa direktiivistä asetukseksi. Se tekee uudesta lainsäädännöstä suoraan sovellettavan kaikissa EU-maissa. Tämä tarkoittaa, että jäsenmaat välttyvät monimutkaiselta kansalliselta täytäntöönpanolta, mutta samalla estetään mahdollisuus sopeuttaa säännökset kunkin maan tilanteeseen ja tarpeisiin. Kyseessä on iso muutos, jonka eduista ja haitoista ei ole oikeastaan keskusteltu lainkaan EU-tasolla.

Nyt suunnitteilla oleva uusi sääntely muuttaa näillä näkymin perustavanlaatuisella tavalla tapamme käyttää pakkauksia ja koko pakkaustalouden mallin. Vuodesta 2030 lähtien (eli vain 7 vuoden kuluttua) olisi sallittua käyttää vain uudelleenkäytettäviä tai kierrätettäviä pakkauksia.

Samalla uudet säännöt muuttavat ”kierrätettävän” määritelmää. Lisäksi komissio aikoo asettaa juomateollisuuden rinnalle monille muillekin aloille vähimmäistavoitteet uudelleenkäytettäville pakkauksille sekä kierrätetyn materiaalin minimitavoitteet muille muovilajeille. Myös pakkausten käyttöä itsessään tullaan vähentämään pakollisilla vähennystavoitteilla.

Tarvitsemme sääntelyä, joka auttaa EU-maita siirtymään kiertotalouteen ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan, samalla kun se antaa kaikille 27 maalle ja yrityselämälle realistisen mahdollisuuden saavuttaa moninaiset tavoitteet.

Kaikkien näiden uusien tiukkojen suunnitelmien valossa ja ottaen huomioon sen, että monilla EU-mailla on vaikeuksia täyttää edes ”vanhat” velvoitteensa, haaste on ennennäkemätön. Tarvitsemme erittäin hyvin asioista perillä olevia, päteviä sidosryhmiä ja poliitikkoja voidaksemme osallistua EU-instituutioiden väliseen keskusteluun ja päätöksentekotyöhön sekä lopulta sopia Euroopan parlamentin ja EU:n 27 jäsenmaan kesken uudesta lainsäädännöstä. Sellaisesta, joka on hyödyllistä kuluttajille ja joka voidaan realistisesti toteuttaa kaikkialla Euroopan unionissa.

Tarvitsemme sääntelyä, joka auttaa EU-maita siirtymään kiertotalouteen ja hiilineutraaliin yhteiskuntaan, samalla kun se antaa kaikille 27 maalle ja yrityselämälle realistisen mahdollisuuden saavuttaa moninaiset tavoitteet.

Ollaksemme valmiina tähän haasteeseen, on joka EU-maan yrityselämän seurattava erittäin tarkasti Brysselissä käytävää keskustelua. Nyt jos koskaan on aika korottaa ääni ja ilmaista huolensa kansallisille virkamiehille ja päättäjille ja Euroopan unionin toimielinten suuntaan!

Joachim Quoden
Toimitusjohtaja

EXPRA

EXTENDED PRODUCER RESPONSIBILITY ALLIANCE (Laajennettu tuottajavastuuallianssi) on 26 kansallisen pakkaus- ja pakkauskierrätysjärjestelmän muodostama allianssi. RINKI on EXPRAn jäsen.