Puupakkausten korjaustilastot kuntoon

Korjattujen puulavojen raportointi kaipaa petrausta, sanovat Paroc ja Puupakkausten Kierrätys PPK Oy.

Puupakkausten, esimerkiksi lavojen korjaaminen ja toimittaminen uudelleen markkinoille lasketaan kierrätykseksi. Osa korjatuista puulavoista jää arvelujen mukaan kuitenkin tilastojen ulkopuolelle, koska niistä ei raportoida Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:lle ohjeiden mukaisesti.

Kivivillaeristeitä valmistava Paroc Oy Ab on nyt ryhtynyt vaatimaan alihankkijoiltaan, että nämä raportoivat korjaukseen menevistä lavoista sääntöjen mukaan.

– Tämä on mielestämme järkevä tapa toimia; se auttaa osaltaan pakkausten tiukkojen kierrätystavoitteiden saavuttamisessa. Vastuullisuus on meille tär­keää, Parocin hankinnoista vastaava johtaja Patrik Ahlbäck kertoo.

Mahdollisimman pitkään kierrossa

Ahlbäck mainitsee, että Parocin tuotteet kulkevat asiakkaille erikoislavoilla, joita on montaa eri mallia ja dimensiota.

– Ideana on, että lavat ovat kierrossa mahdollisimman pitkään ja että niitä korjataan aina kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista.

Paroc, jonka Suomen tehdas sijaitsee Paraisilla, on Euroopan johtavia energiatehokkaiden eristeratkaisujen valmistajia. Sen tuotteita käytetään muun muas­sa uudis- ja korjausrakentamisessa sekä laiva- ja offshore-teollisuudessa.

Kaikki voittavat

PPK:n toimitusjohtajan Jukka Ala-Viikarin mielestä Parocin toiminta on esimerkillistä; hän toivoo, että vastaavanlainen sopimuskäytäntö alihankkijoiden kanssa yleistyisi myös muualla teollisuudessa ja kaupassa.

– Puupakkausten korjausastetta on ehkä vaikea kasvattaa kovin paljoa nykyisestä, mutta uskon, että raportoinnissa olisi paljon kehitettävää. Tilastot pitäisi saada kuntoon.

– Tämä olisi myös kaikille osapuolille win-win-tilanne, sillä jos kierrätystavoitteet saadaan täyttymään, niin myös puupakkausten kierrätysmaksut pysyvät alhaisina.

Hän mainitsee, että kierrätysmaksuja on jo muutettu niin, että pakkauksilla, joiden uudelleenkäyttö on toimivaa, on alhaisempi kierrätysmaksu kuin kertakäyttöluonteisilla pakkauksilla.

Muu uudelleenkäyttö haasteellista

Puupakkausten korjaaminen – ja siitä raportointi – on keskeisessä asemassa, koska käytöstä poistettujen puupakkausten uusiokäyttö on varsin haasteellista.

– PPK etsii koko ajan yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa sopivia uusia kierrätysmahdollisuuksia. Mutta esimerkiksi uusien puupohjaisten tuotteiden tuominen markkinoille on vaikea ja aikaa vievä prosessi.

EU:n uuden direktiivin mukaan puupakkausten nykyinen 15 prosentin kierrätystavoite nousee 25 prosenttiin vuonna 2025. Vuonna 2030 kierrätystavoite on 30 prosenttia.

Lisäksi, jotta kaikkia pakkausjäte­materiaaleja koskeva kokonaiskierrätystavoite saavutettaisiin, puupakkaus­jätteen kierrätysastetta tulisi kyetä nostamaan selvästi yli vähimmäistavoitteen.

Tällä hetkellä noin kaksi kolmasosaa kierrätyksestä Suomessa hoituu puupakkauksia korjaamalla.

– Jatkossa kierrätysvolyymia on kasvatettava merkittävästi ja osittain se hoituu tilastointia kehittämällä. Kaikkia osapuolia hyödyttävän kierrätysvelvoitteen saavuttamista auttaisi se, että tuottajat eli puupakkausten käyttäjät edellyttäisivät yhteistyökumppaneiltaan korjausmäärien raportointia PPK:lle, Ala-Viikari summaa.

 

26.9.2018

Teksti Matti Välimäki, kuva iStockphoto