Yleiset 15.12.2023

Presidenttiehdokkaat: voiko talous kasvaa kestävästi?

Tasavallan presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta presidenttiä pidetään Suomessa myös arvojohtajana. Rinki kysyi presidenttiehdokkailta, miten he näkevät talouskasvun ja kestävän kehityksen yhteensovittamisen.

Teksti Anna Mäkelä

Kuvat Aaltola24.fi, Antti Yrjönen, Sakari Röyskö, Anton Sucksdorff, Jussi Ratilainen

Presidenttiehdokkaat: Voiko ekologisesti kestävää kehitystä ja talouskasvua yhdistää? Miten se tehdään?

 

Mika Aaltola, valitsijayhdistys

”Kestävä kehitys ja talouskasvu voivat tukea toisiaan. Kestävän kehityksen ytimessä ovat innovaatiot, joissa Suomi on maailman kärkisijoilla. Näiden ansiosta voimme minimoida negatiiviset ympäristövaikutukset ja edistää taloudellista toimeliaisuutta. Ekologisesti kestävä kehitys edellyttää vaihtoehtoja, jotka eivät ole sidottuja talouskasvuun. Vaikka presidentin rooli ei ole päättää kansantaloudesta, on hänellä merkittävä vaikutusvalta Suomen vienninedistämisessä. Suomi on eturintamassa puhtaan energian kehityksessä, digitalisaatiossa sekä vihreässä siirtymässä. Presidentin tehtävä on tukea yrityksiä, jotka ovat keskeisessä roolissa näiden haasteiden ratkaisemisessa.”

 

 

Li Andersson, Vasemmistoliitto:

Li Andersson”Voi ja se on myös välttämätöntä. Ekologisesti kestävä kehitys on edellytys sille, että taloutemme ja yhteiskuntamme ovat olemassa vielä lapsenlapsillemme. Ekologiseen siirtymään tehtävät panostukset luovat työpaikkoja, hyvinvointia ja kasvua. Yksin jatkuvan talouskasvun tavoittelu ei ole hyvä ensisijainen tavoite. On tavoiteltava niin ihmisten kuin ympäristön hyvinvoinnin kasvua. Yhteiskunnan ja talouden kehitystä on mitattava monipuolisesti muillakin mittareilla kuin bruttokansantuotteen kasvulla.”

 

 

 

Sari Essayah, Kristillisdemokraatit:

Sari Essayah”Ekologinen kestävyys ja talouskasvu voidaan yhdistää edistämällä kiertotalouden ratkaisuja. Samalla puhtaan luonnon merkitys Suomen kilpailutekijänä vahvistuu ja kiertotalous luo uutta työtä ja liiketoimintaa. Elinkaariajatteluun siirtyminen tuo kilpailuetua. Edistämällä kiertotalouden ratkaisuja maa- ja metsätaloudessa tai vaikkapa kalankasvatuksessa sekä käyttämällä uudelleen tekstiilijätettä, koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen osia voimme parantaa omavaraisuutta ja luonnon tilaa, nostaa jalostusastetta ja parantaa luonnonvarojen kestävää käyttöä.”

 

 

Olli Rehn, valitsijayhdistys

”Kestävä kehitys ja kasvu on mahdollista ja välttämätöntä yhdistää. Talouskasvua on rakennettava entistä vauhdikkaammin juuri puhtaampien ja kestävien ratkaisujen sekä kiertotalouden varaan, nämä ratkaisut myös vähentävät päästöjä ja luonnonvarojen kulutusta. Kyse ei ole vain toimintatavoista arjessa ja elinkeinoelämässä, vaan myös satsaamisesta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Viime vuosikymmenien saavutukset asiassa voivat innostaa meitä uusiin saavutuksiin, sillä mahdollisuuksia kiertotalouden edistämiseen riittää vielä globaalisti, kansallisesti kuin arjenkin tasolla.”

 

 

Alexander Stubb, Kokoomus:

Alexander Stubb”Kyseessä ei ole nollasummapeli. Itse asiassa ne kulkevat käsi kädessä ja harvemmin ovat toistensa kanssa ristiriidassa. Tulevaisuudessa yhä suurempi osa suomalaisesta työstä perustuu ympäristöystävällisten ratkaisujen ja teknologioiden kehittämiseen ja viemiseen maailmalle. Uskon vahvasti, että kierrätystalous tulee luomaan kasvua.”