Tuottajavastuu 19.10.2020

Pakkaustietojen raportointimuutokset työllistävät yrityksiä

Pakkaustietojen raportointi tarkentuu vuonna 2021. Syynä ovat EU:n jätedirektiivimuutokset. Ringin asiakasyrityksien on varauduttava tuleviin muutoksiin viimeistään nyt, sillä vuoden 2020 pakkaustiedot raportoidaan Ringille uudella tavalla helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Teksti Eeva Lauronen

Kuvitus Jenni Kiviniemi

Pakkaustietojen raportointiin tulee muutoksia ensi vuonna. Jatkossa pakkauksissa raportoidaan erikseen kuluttaja- ja yrityspakkaukset, kertakäyttöiset ja uudelleenkäytettävät pakkaukset sekä useasta materiaalista valmistettujen pakkausten materiaalit. Vientitietoja ei enää tarvitse raportoida. 

Ringin asiakasyrityksille uudet raportointiohjeet aiheuttavat ainakin alkuvaiheessa lisätyötä, johon on hyvä varautua ajoissa. Esimerkiksi Meira Oy:ssä uuteen raportointimalliin siirtymistä ennakoitiin jo syksyllä. 

Meira Oy:n ostaja Päivi Haapasalon mukaan haasteena raportoinnissa on, että Meiralla on paljon erilaisia pakkaustarvikkeita, joissa käytetään monia eri materiaaleja sekä yhdistelmä­materiaaleja. Maahantuonnin yhteydessä tulee monimateriaalipakkauksia Suomen ulkopuolelta, ja niiden eri materiaalierittelyt merkitään vaihtelevasti.  

Raportoinnin tarkentuminen tarkoittaa käytännössä, että kaikista materiaaleista on saatava entistä tarkemmat tiedot materiaalien toimittajilta, ja ne on raportoitava yhtenäisessä muodossa, Haapasalo sanoo. 

Satojen materiaalien käsin raportointi ei onnistu, vaan työ on pystyttävä automatisoimaan. Meira uudisti toiminnan­ohjausjärjestelmänsä kolme vuotta sitten. EU:n vaatima tarkempi raportointi ei kuitenkaan onnistu suoraan nykyisellä järjestelmällä, vaan raportointia on uusittava. 

Lisätyöstä huolimatta Meira näkee raportointimuutoksen positiivisena uudistuksena.

Käytännössä tämä tarkoittaa melkoisen tietomäärän tarkistusta. Myös varastomme henkilökunnalta saa tärkeää tietoa eri pakkausmateriaaleista, Haapasalo sanoo. 

— Lisähaasteensa tuo tiukka siirtymäaika. Joudumme todennäköisesti käyttämään muutosvaiheessa kahta eri raportointijärjestelmää rinnakkainMeiran strategia- ja vastuullisuus­johtaja Marleena Bask kertoo. 

Raportointi vaikuttaa pakkausten kehittämiseen 

Lisätyöstä huolimatta Meira näkee raportointimuutoksen positiivisena uudistuksena, sillä pakkausmateriaalien kehittäminen ja kierrätettävyys on yritykselle hyvin tärkeää.  

Raportoinnin muutokset vaikuttavat Baskin mukaan jatkossa pakkausten tuotekehitykseen. Meiran tavoitteena on, että kaikki pakkausmateriaalit olisi valmistettu sataprosenttisesti kierrätetystä, kierrätettävästä ja uusiutuvasta materiaalista vuoteen 2030 mennessä. Yritys on sitoutunut puolittamaan kasvihuonepäästöjensä määrän vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Pakkauksissamme huomioidaan ympäristöystävällisyys, lainsäädäntö sekä sidosryhmien ja kuluttajien toiveetVaikka muutos raportoinnissa teettää työtä, tästä on paljon hyötyä, sillä jossakin vaiheessa tämä muutos olisi joka tapauksessa tehtäväBask ja Haapasalo sanovat. 

Haapasalo on tyytyväinen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n tarjoamaan apuun raportointiin liittyvissä haasteissa. 

— Ringin kanssa olemme yhdessä pohtineet tähän liittyviä ongelmakohtia ja saaneet paljon käytännön apua, esimerkiksi kun olemme miettineet, miten pakkaukset jaetaan kuluttaja- ja yrityspakkauksiin, Haapasalo sanoo. 

 Näin pakkausten raportointi muuttuu 

1. Kuluttaja- ja yrityspakkaukset raportoidaan erikseen 

Kaikki pakkaukset raportoidaan jatkossa jaoteltuina kuluttaja– ja yrityspakkauksiin. Kuluttajapakkaus on pakkaus, joka päätyy tai voi päätyä tuotteiden mukana kuluttajalle tai kotitalouteen. Tällaisia ovat esimerkiksi kuluttajatuotteiden myyntipakkaukset ja osa ryhmäpakkauksista. Kuluttajapakkauksia ovat myös myyntipaikalla tuotteiden pakkaamiseen käytetyt pakkaukset, kuten esimerkiksi paperi- ja muovikassit, rasiat ja kerta-astiat, jotka kuluttaja vie mukanaan. 

Yrityspakkaus on pakkaus, joka päätyy tuotteiden mukana yrityksiin. Yrityspakkauksia ovat yrityksille tarkoitettujen tuotteiden myynti-, ryhmä ja kuljetuspakkaukset. Yrityspakkauksia ovat myös sellaiset kuluttajatuotteiden ryhmä- ja kuljetuspakkaukset, jotka eivät päädy tuotteen mukana kuluttajalle. 

Jos pakkaus soveltuu kuluttajakäyttöön, se raportoidaan kuluttajapakkauksena, vaikka se päätyisikin yritykseen. Esimerkiksi elintarvikepakkaus, joka voidaan myydä kotitalouksille, on kuluttajapakkaus, vaikka se päätyisikin ravintolayritykseen. 

2. Kertakäyttöiset ja uudelleenkäytettävät pakkaukset raportoidaan erikseen  

Kertakäyttöinen pakkaus on tarkoitettu käytettäväksi vain kerran sen alkuperäiseen tarkoitukseen. Myös kertakäyttöisiksi tarkoitettuja pakkauksia, esimerkiksi aaltopahvilaatikoita, voidaan käyttää joitakin kertoja uudelleen, mutta näiden uudelleenkäyttöä ei tarvitse raportoida ilmoituslomakkeella.  

Uudelleenkäytettävä pakkaus on tarkoitettu kestämään useita käyttökertoja alkuperäiseen tarkoitukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi muoviset leipomo- ja lihalaatikot, uudelleenkäytettävät kuormalavat, metallirullakot sekä uudelleenkäytettävät kaasupullot. 

3. Useasta eri materiaalista koostuvat pakkaukset raportoidaan tarkemmin 

Tähän asti Ringille on raportoitu erikseen pakkauksen eri materiaalia olevat irralliset osat, esimerkiksi lasipurkki ja sen metallikansi. Nämä raportoidaan erikseen jatkossakin.  

Jatkossa pakkauksen sisältämät materiaalit raportoidaan entistä tarkemmin silloin, kun eri materiaaleja ei voi helposti irrottaa käsin toisistaan. 

Uudella raportilla kaikki materiaalit, joita pakkauksessa on yli viisi prosenttia pakkauksen kokonaispainosta, eritellään päämateriaalin alle. 

Päämateriaali tarkoittaa materiaalia, jonka osuus on pakkauksen painosta suurin. Eriteltyä raportointia ei tarvitse tehdä, mikäli yksittäistä materiaalia on pakkauksessa enintään viisi prosenttia pakkauksen painosta. Tällöin kyseinen materiaali raportoidaan pakkauksen päämateriaaliin. 

— Esimerkiksi mehutölkissä päämateriaali on paperikuitu, ja sen lisäksi raporttiin eritellään pakkauksen sisältämä muovi, jota on yli viisi prosenttia pakkauksen painosta. Jos pakkauksessa on lisäksi alumiinia, jonkosuus pakkauksen painosta on enintään viisi prosenttia, tämä lasketaan mukaan päämateriaalin, eli paperikuidun painoon, asiakaspalvelupäällikkö Maija Peltola Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:stä selventää. 

Useita materiaaleja sisältävässä pakkauksessa pakkaus raportoidaan ilmoituslomakkeelle päämateriaalin mukaisella välilehdellä. Päämateriaalin alle raportoidaan muut materiaalit kukin omalla rivillään.  

Uudessa raportoinnissa yhdestä materiaalista valmistettuna pakkauksena raportoidaan pakkaus, jossa on vain yhtä materiaalia tai jossa on päämateriaalin lisäksi vähäinen määrä muita materiaaleja, kutakin materiaalia enintään viisi prosenttia pakkauksen kokonaispainosta.  

4. Viennin raportointi loppuu 

Raportointi helpottuu vientiin menneiden pakkausten osalta, sillä vuoden 2020 pakkaustietoja raportoidessa tuotteiden mukana vientiin menneitä pakkauksia ei enää tarvitse raportoida. Myöskään vientiä Ahvenanmaalle ei enää raportoida Ringille.  

Tutustu uuteen raportointiohjeeseen  Ringin verkkosivuilta. 

Voit osallistua myös koulutustilaisuuteen 21.10.2020 tai katsoa sen tallennettuna Ringin extranetistä.