Pakkaukset muuntuvat brändin rajoissa

Kun uusi tuote lanseerataan markkinoille, sen on täytettävä sekä valmistajansa brändin vaatimukset että palveltava kuluttajaa ja kauppaa. Fiskarsin pakkaussuunnittelutiimin työnä on sovittaa nämä kriteerit yhteen.

Suomalaisen designin kaksi lippulaivaa, Fiskars ja Iittala, ovat kuuluneet samaan konserniin parin vuoden ajan. Kumpikin tunnetaan maailmalla oman alansa laadullisiin huippuihin kuuluvana. Toisaalta yritysten tuotteet poikkeavat toisistaan melkoisesti, mikä on luonnollisesti otettava huomioon myös pakkaussuunnittelussa.

– Kaikissa yhtiömme tuotteissa on pystyttävä yhdistämään taiteellinen ­näkemys lukuisiin konkreettisiin, liiketoiminnan lainalaisuuksista johtuviin ratkaisuihin, teollinen muotoilija Beada Hiiri kiteyttää. Hän on yksi Fiskarsin viisihenkisen pakkaussuunnittelu­tiimin jäsenistä.

Tiimiä vetävälle, Isossa-Britanniassa muotoilijakoulutuksensa hankkineelle Marko Halttuselle luovuus pakkaussuunnittelussa merkitsee käytännöllisten ongelmien ratkaisemista brändin asettamissa rajoissa.

– Brändi on pakkaussuunnittelun ytimessä koko ajan. Siihen on suunnitteluprosessin aikana sitten yhdistettävä tuotannolliset, logistiset ja kaupalliset näkökohdat. Kaupallisuuteen kuuluu oleellisena osana kuluttajan odotusten huomioiminen, mikä vaatii joka tuotteella ja pakkauksella erikseen tehtävää tutkimusta, Halttunen toteaa.

Kulttuuri vaikuttaa suunnittelussa

Suomalaisella designilla on ollut vankka maine maailmalla jo yli puolen vuosisadan ajan. Iittala on yksi tämän maineen kestävimmistä kantajista. Yksi tuoreimmista lanseerauksista liittyy Iittalan ja japanilaisen Issey Miyaken väliseen yhteistyöhön, jonka tuloksena tuli tämän vuoden alussa uusi vaaseista, laukuista ja liinoista koostuva tuotteisto.

– Jos pakkaussuunnittelun haaste on yhdistää laatu, hinta ja käytännöllisyys, tässä korostuu ehkä tavallistakin enemmän laatu. Tuotteet ovat varsin vaativia pakattavia ja kaikki erilaisia. Oli löydettävä kestävät ja käytännölliset, mutta samalla ympäristöystävälliset pakkausratkaisut, Marko Halttunen kertoo.

Japanilaisessa kulttuurissa esimerkiksi väreillä on eurooppalaiseen kulttuuriin verrattuna hieman erilaisia merkityksiä. Brändin universaalisuus on kuitenkin pakkaussuunnittelua ­ohjaava ykkösasia. Koska suunnittelu­tiimi on mukana uuden tuotteen ­lanseerauksen valmistelussa alusta ­lähtien, Beada Hiiren mukaan myös kulttuuriset merkitykset tulevat ­varmistetuiksi.

Myös logistiikka on huomioitava

Logistiikka on niin ikään mukana suunnittelun keskeisenä näkökulmana alusta lähtien. Iittalan ja Fiskarsin kaltaisissa designtuotteissa mitat kuitenkin noudattavat harvoin tavanomaisia kuljetusmittoja.

– Moduulimitoitetut pakkaukset eivät ole meille erityisen yleisiä, koska tuotteiden design ja toiminnallisuus ohjaavat enemmän mitoitusta. Sen ­sijaan pakkauksissa on oltava huomattavasti aiempaa enemmän informaa­tiota, mikä on seurausta EU:n pakkausdirektiivistä, pakkaussuunnittelutiimin logistiikka-asiantuntija Kimmo Luopio kertoo.

Designtuotteiden logistiikan rooli ­on myös viime aikoina muuttunut, sillä kasvanut verkkokauppa on tuonut ­logistisille toiminnoille aiemmasta poikkeavia vaatimuksia.

– Kun perinteisessä kaupassa on ­korostunut brändin ja tuotteen erottuvuus myymälän hyllyillä, verkkokau­passa taas on tärkeää, että sama tuote tulee perille ehjänä kuluttajapakkauksessa. Myös se on tärkeää, että asiakas saa tarkoituksenmukaista tuotetietoa pakkauk­sen avatessaan. Hänhän on siinä vaiheessa jo ostanut tuotteen, Marko Halttunen muistuttaa.

Kirvespakkauksella on monta virkaa

Marko Halttunen pitää monien Fiskarsin perinteisten tuotteiden pakkauksia malliesimerkkeinä siitä, miten hyvässä pakkaussuunnittelussa on otettu ­huomioon suuri määrä erilaisia, osin keskenään ristiriitaisiakin kriteereitä. ­Hyvässäkin pakkauksessa on jouduttu tekemään kompromisseja, mutta tästä huolimatta kaikki tärkeä on noteerattu tasapainoisella tavalla.

– Oleellista on muodostaa pakkaussuunnitteluprosessin alkuvaiheessa iso kokonaiskuva, johon yksityiskohdat on sitten saatava sopimaan, Marketa Las­tuvkova, yksi Marko Halttusen tiimin jäsenistä kiteyttää.

Pakkausinsinööri Juuso Viinamäki puolestaan korostaa oikeiden materiaalivalintojen merkitystä. Tämä näkökohta liittyy sekä pakkausten kestävyyteen että niiden ympäristönäkökohtiin. Esimerkiksi PVC-muovi on Fiskarsilla kielletty pakkausraaka-aine ympäristösyistä. ­Vähintään yhtä tärkeää on minimoida pakkauksiin käytettävä materiaali, minkä ­hallinta edellyttää insinööritieteellistä lähestymistapaa.

– Meillä on käytetty erilaisia muo­veja jo niin pitkään, ettei niissä ole paljonkaan teknologisesti uutta. Silti jokainen pakkaus on yksilöllinen, ja esimerkiksi muovisen kirvespakkauksen lukitus­mekanismi vaati paljon tuote­kehitystä. Asiakaspalautteen perusteella pakkausta piti parantaa niin, että pak­kauksen voi lukita ja avata tuhansia kertoja. Piti saada aikaan pakkaus, joka kestää, on käyttöturvallinen ja lisäksi brändin ­mukainen. Lisäksi oranssi kirvespak­kaus helpottaa metsästä tai heinikosta löytymistä, Halttunen luettelee.

 

Teksti Vesa Tompuri, kuva Vesa Tyni