Tuottajavastuu 14.10.2019

Muutoksia pakkausten kierrätysmaksuissa

Muovipakkausten kierrätysmaksu on kasvussa ensi vuonna. Myös puu- ja kuitupakkausten maksuihin tulee korotuksia. Metallin kierrätysmaksut laskevat, lasin maksut pysyvät ennallaan.

Teksti Mari Valkonen

Kuvitus Heli Nokkala

Muovipakkausten kierrätysmaksut kallistuvat selvästi vuonna 2020.  Kun vuonna 2019 kuluttajapakkausten kierrätysmaksu pakkausten tuottajille oli 30 euroa tonnilta, vuonna 2020 se on 119 euroa tonnilta. Yritysten välisessä kaupassa käytettyjen muovipakkausten kierrätysmaksu nousee 35 eurosta 54 euroon tonnilta.

Syynä muovipakkausten kierrätysmaksujen nousuun on se, että muovipakkauksia kerätään selvästi aikaisempaa enemmän kierrätykseen. Suomen Uusiomuovi Oy:n toimitusjohtaja Vesa Soini sanoo, että kuluttajilta kerättävien muovipakkausten määrä on kasvanut 60 prosentin vuosivauhtia.

– Kun keräysmäärät nousevat, se näkyy kierrätysmaksuissa, Soini sanoo.

Ylijäämä madaltanut maksuja

Muovipakkausten mataliin kierrätysmaksuihin vuonna 2019 vaikutti se, että kun muovipakkauksia alettiin vuonna 2016 kerätä kuluttajilta, keräysjärjestelmän käyttöönotto viivästyi ja kustannukset jäivät ennakoitua pienemmiksi. Tätä yli jäänyttä kierrätysmaksua on palautettu pakkaustuottajille vuosina 2018–2019, mikä on osaltaan pitänyt maksuja alhaisempina.

EU-direktiivien mukaisesti vuonna 2025 muovipakkauksista 50 prosenttia pitää kierrättää.

Soini uskoo, että muovipakkausten kierrätysmaksut nousevat vielä jatkossakin, sillä EU-direktiivien mukaisesti vuonna 2025 muovipakkauksista 50 prosenttia pitää kierrättää. Tällä hetkellä muovipakkauksista kierrätetään Suomessa noin 35 prosenttia.

Ruotsissa muovipakkausten kierrätysmaksu on Soinin mukaan 300–400 euroa tonnilta ja EU:ssa kalleimmillaan 600 euroa tonnilta.

Myös kuitu- ja puupakkausten tuottajamaksut nousevat

Ensi vuonna nousevat myös puupakkausten kierrätysmaksut. Korotukset ovat kuitenkin melko pieniä.

– Kierrätysmaksujen korotuksilla pyritään saamaan tulot ja kierrätyksestä aiheutuvat menot tasapainoon. Viime vuosina kierrätysmaksut eivät ole kattaneet kierrätyksen kustannuksia, sanoo Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n toimitusjohtaja Jukka Ala-Viikari.

Ala-Viikari pitää todennäköisenä, että kierrätysmaksut nousevat jatkossakin.

Kuitupakkausten kierrätysmaksut nousevat ensi vuonna.

– Positiivista on se, että keräyksen tonnikustannukset eivät nouse. Keräys- ja kierrätysmäärät kasvavat, jolloin kustannukset kasvavat. Kuitupakkausten kokonaiskäyttömäärät – ne tonnit, joista saadaan kierrätysmaksuja – ovat melko stabiileja, joidenkin lajien osalta jopa hieman laskevia. Tällöin kierrätysmaksuja joudutaan teollisuuspakkauksia lukuun ottamatta korottamaan, Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi kommentoi.

Lähiajan haaste on Salmen mukaan keräyksen tehokkuus.

­– Meidän pitää edelleen tehostaa esimerkiksi kartonkipuristimien sijoittelua ja käyttöä. Kuluttajina voimme vaikuttaa oikealla lajittelulla, litistämällä ilmat pois sekä pitämällä omalta osaltamme ekopisteet siisteinä.

Metallin maksut laskevat, lasin pysyvät ennallaan

Metallipakkausten kierrätysmaksut laskevat ensi vuonna hieman.

– Viime vuosien metallin myynnin tulot ovat olleet arvioitua parempia. Niinpä tulos oli vuonna 2018 positiivinen. Vaikka tiedossa on, että metallin maailmanmarkkinahinnat ovat laskusuuntaiset, edellisen vuoden saaduista tuotoista osa käytetään tuottajavastuullisten yritysten hyväksi alentamalla kierrätysmaksuja vuodelle 2020, valottaa Mepak-Kierrätys Oy:n toimitusjohtaja Satu Estakari.

Lasipakkausten kierrätysmaksut pysyvät vuoden 2019 tasolla.

– Lasin osalta kierrätysmaksuja ei ole korotettu vuoden 2016 jälkeen, mikä on erittäin positiivinen asia. Kuluttajapakkausten keräystoimintaa on jatkuvasti tehostettu ja kerätyn pakkausjätteen tonnikustannukset ovat laskeneet koko ajan, Suomen Keräyslasiyhdistyksen asiamies Sari Hedayet kertoo.

Kuluttajapakkausten keräystoimintaa on jatkuvasti tehostettu.

Rinki hoitaa Suomen Keräyslasiyhdistyksen puolesta myös pantittomien lasipakkausten kierrätyksen. Pantittomien lasipakkausten kierrätysmaksua alennettiin vuosina 2018 ja 2019.

– Suomen Keräyslasiyhdistyksen hallitus on laatinut pitkän ajan tasesuunnitelman, jonka tarkoituksena on pitää kierrätysmaksut tuottajille mahdollisimman alhaisina. Samalla kevennetään yhdistyksen tasetta. Pidemmällä tähtäimellä myös lasin osalta on painetta kierrätysmaksujen korotuksiin, mutta huolellinen talouden suunnittelu ja aktiivinen keräys- ja kierrätystoiminnan tehostaminen edesauttavat pitämään maksut kurissa, Hedayet uskoo.

Korotusten taustalla kunnianhimoiset kierrätystavoitteet

Ringin asiakasmaksun vähimmäismäärä laskee 295 eurosta 265 euroon, muut maksut pysyvät ennallaan.

– Yli 2 500:n vähän pakkausmateriaalia käyttävän yrityksen asiakasmaksu laskee noin kymmenen prosenttia. Tämä johtuu siitä, että Rinki on onnistunut pienentämään kulujaan ja myös Ringin tasetta kevennetään, sanoo Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Rinki on onnistunut pienentämään kulujaan ja myös Ringin tasetta kevennetään.

Tanskanen laskee, että kaikkiaan kierrätysmaksut nousevat tämän vuoden 16–17 miljoonasta eurosta noin 24–25 miljoonaan euroon.

Näin suurta korotusta maksuihin ei aikaisemmin ole tullut, mutta edellisen jätelain uudistuksen aikoihin tehtiin maksujen korotuksia. Nyt uutta, EU-direktiivejä toimeenpanevaa jätelakia sorvataan parhaillaan ja sen on määrä tulla voimaan kesällä 2020.

– EU:ssa on päätetty, että pakkaustuottajien vastuut kasvavat. Uudet vaatimukset tulevat voimaan seuraavien viiden vuoden aikana. Kun vastuut kasvavat, myös maksut nousevat – siitä huolimatta, että toimitaan tehokkaasti, Tanskanen sanoo.

Pakkausten kierrätysmaksut 2020

    Kierrätysmaksu *
MATERIAALIRYHMÄ MATERIAALI 2019 2020
€/tonni €/tonni
PAPERIKUIDUT Aaltopahvipakkaukset kuluttajille 9,00 9,50
Aaltopahvipakkaukset yrityksille 9,00 9,50
Teollisuuskääreet ja säkit 14,50 14,00
Teollisuushylsyt 14,50 14,00
Kartonki- ja paperipakkaukset 47,00 49,50
Nestekartonkipakkaukset 96,00 105,00
MUOVI Muovipakkaukset kuluttajille 30,00 119,00
Muovipakkaukset yrityksille 35,00 54,00
METALLIT Alumiinipakkaukset kuluttajille 130,00 126,00
Alumiinipakkaukset yrityksille 28,00 26,00
Tinapeltipakkaukset kuluttajille 130,00 126,00
Tinapeltipakkaukset yrityksille 28,00 26,00
Teräspakkaukset 28,00 26,00
LASI Lasipakkaukset (pantittomat) 98,00 98,00
PUU FIN-, EUR- ja EPAL-lavat, vuokralavat, kaapelikelat 1,20 1,45
Muut puulavat ja muut puupakkaukset 1,60 1,90

*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Pakkaukset kuluttajille ovat tuotteiden pakkauksia, jotka päätyvät kuluttajille tai kotitalouksiin, esimerkiksi myyntipakkaukset sekä osa ryhmä- ja kuljetuspakkauksista.

Pakkaukset yrityksille ovat tuotteiden pakkauksia, joita käytetään vain yritysten välisessä kaupassa tai tuotteiden esillepanoon myymälässä.

Yrityksen kierrätysmaksulaskutus perustuu materiaalikohtaiseen hinnastoon sekä yrityksen edellisenä vuonna käyttämiin pakkausmääriin. Vuoden 2019 pakkausmäärät ilmoitetaan RINKI Oy:lle viimeistään 29.2.2020.

Mikäli yrityksen materiaaliryhmäkohtainen kierrätysmaksu on yli 10 000 euroa, Rinki laskuttaa sen kahdessa yhtä suuressa erässä siten, että toinen erä erääntyy neljä kuukautta myöhemmin kuin ensimmäinen, kuitenkin viimeistään lokakuussa 2020.

Liittymis- ja asiakasmaksut 2020

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n hallitus on päättänyt Ringin liittymis- ja asiakasmaksuista vuodelle 2020.

Maksu Maksun suuruus * Yksikkö
Asiakasmaksu 1,6 €/tonni
Asiakasmaksu vähintään 265 €/vuosi/sopimus
Asiakasmaksu enintään 4 500 €/vuosi/sopimus
Liittymismaksu 0 €/yritys

*) Maksuihin lisätään arvonlisävero.

Asiakasmaksulaskutus perustuu hinnastoon ja yrityksen edellisenä vuonna käyttämiin pakkausmääriin. Asiakasmaksulaskutukselle (€/tonni) on asetettu vuosittainen minimi ja maksimi (€/vuosi/sopimus).

Pakkaustietojen viivästymismaksu ja arvioperusteinen lasku

Sopimusehtojen mukaan asiakasyrityksen on ilmoitettava vuosittain RINKI Oy:lle ne pakkausmateriaalit ja -määrät, jotka yritys on käyttänyt markkinoille toimittamiensa tuotteiden pakkaamiseen tai jotka se on tuonut maahan tuotteidensa mukana. Vuoden 2019 pakkaustiedot on ilmoitettava 29.2.2020 mennessä.

Pakkaustietojen ilmoittaminen on tuottajavastuujärjestelmän toimivuuden kannalta erittäin olennaista, koska se vaikuttaa suoraan järjestelmän rahoitukseen, laskutukseen ja toimintaan. Mikäli yritys palauttaa vuoden 2019 tiedot 29.2.2020 jälkeen, RINKI Oy perii pakkaustietojen viivästymismaksun. Maksu on 200 euroa (+ arvonlisävero) per alkanut myöhästynyt kuukausi ja se peritään enintään kolmelta kuukaudelta.

Mikäli yritys ei ole palauttanut vuoden 2019 pakkaustietoja toukokuun 2020 loppuun mennessä, RINKI Oy laskuttaa edellä mainitun viivästymislaskun lisäksi arvioperusteisen laskun. Lasku pohjautuu RINKI Oy:n käytössä oleviin pakkaustietoihin.