Muovikassit vähemmäksi

Kaupan liitto ja ympäristöministeriö pyrkivät yhteistuumin vähentämään muovikassien käyttöä. Syksyllä solmittu sopimus perustuu vapaaehtoisuuteen.

Ympäristöasiantuntija Marja Ola Kaupan liitosta kutsuu Suomea EU:n mallioppilaaksi: meillä muovikassikulutus on noin 55 kappaletta henkeä kohti vuodessa. Suomi on komission selvityksen perusteella yksi vähiten muovikasseja käyttävistä EU-maista.

Eurooppalaiset käyttävät vuosittain keskimäärin 198 muovikassia, joissain maissa luku on jopa 400. Amerikkalaisia

voi hämmästellä: heistä jokainen päätyy 1 500 muovikassiin vuodessa. Lukumäärät eivät sisällä hedelmäpusseja.

Ola korostaa, että muovikassi pitäisi myös hävittää oikein, jotta se ei päädy roskaamaan luontoa ja ympäristöä. Mallioppilaankin ekologisessa käyttäytymisessä on hieman parannettavaa.

Kättä päälle!

Green deal on valtion ja elinkeinoelämän välinen sopimus, jolla edistetään kestävän kehityksen tavoitteita. Muovikassisopimus Kaupan liiton kanssa on ympäristöministeriön ensimmäinen Green deal -sopimus, jolla EU-direktiiviä pannaan täytäntöön vapaaehtoisesti eikä lain avulla.

– Sopimus toteuttaa hallitusohjelman linjauksia sääntelyn sujuvoittamisesta. Sen mukaan käytetään vaihtoehtoisia ohjauskeinoja ja EU-säännösten toimeenpanossa pidättäydytään kansallisesta lisäsääntelystä, määrittelee Ola.

Pakkausjätedirektiivin mukaisesti jäsenmaissa voidaan itsenäisesti päättää keinoista muovikassikulutuksen vähentämiseksi. Tavoitteena on, että vuoden 2025 loppuun mennessä muovikasseja kulutetaan Suomessa enintään 40 kappaletta henkeä kohden vuodessa.

Tuumasta toimeen

Kaupan liitto kannustaa ja opastaa alansa yrityksiä liittymään muovikassisopimukseen, tukee neuvonta- ja valistuskampanjoita sekä seuraa tavoitteiden toteutumista.

Yritykset päättävät itse toimenpiteistä ja niiden toteutustavasta, mutta Olan mukaan kaupan alalla löytyy innovatiivisia keinoja ja parhaita ratkaisuja muovikassien vähentämiseksi.

– Asiakkaita neuvotaan ja valistetaan, jotta kevyiden muovisten kantokassien kulutus vähenisi ja roskaantumiselta vältyttäisiin. Myyntipisteissä eli kassoilla luovutaan ohuiden muovikassien ilmaisesta jakelusta itsepalveluna.

Direktiivin ja siten vähentämistavoitteen piiriin eivät kuulu hedelmäpussit. Olan mukaan niitä tarvitaan hygienia-

syistä tai hyödynnetään kuluttajapakkauksina elintarvikkeiden irtomyynnissä. Tällöin niiden käyttö auttaa ehkäisemään elintarvikkeiden hävikkiä.

Viisi suurta kaupan alan yritystä on liittynyt muovikassisopimukseen. Kesko, Lidl, SOK, Stockmann ja Tokmanni uurtavat uraa kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksellaan ja raportoivat tuloksista vuosittain. Ola uskoo, että myös erikoiskaupan yritykset seuraavat esimerkkiä.

Toimesta tottumukseen

Ola pitää hyvänä, että pakkausdirektiivin toimeenpano voidaan sopia kansallisesti: yksi ja ainoa toimintamalli ei toimi kaikkialla.

– Saksa ja Itävalta ovat jo lähteneet samoille linjoille kuin Suomi. Virossa ja todennäköisesti myös Ruotsissa kassit ovat muuttumassa maksullisiksi. Ranskassa myyntipisteissä ohuista muovikasseista luovutaan kokonaan.

Suomessa kaupoissa on ollut jo pitkään vaihtoehtoja tarjolla. Hedelmille ja vihanneksille voi hankkia kestopussin ja ostokset pakata muoviseen tai kankaiseen kestokassiin. Suomen ympäristökeskuksen ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toteuttaman Optikassi-tutkimuksen mukaan ilmastoystävällisin on kierrätysmuovikassi. Sen materiaalista peräti 60–90 prosenttia on kierrätettyä (ks. esim. kiertokassi.fi).

– On kassivaihtoehto mikä tahansa, jokainen käyttökerta vähentää ympäristövaikutuksia. Uudelleenkäyttö on taloudellista ja ekologista.

Olan mukaan suomalaiset käyttävät muovikasseja järkevästi. Eniten muovikasseja käyttävät lapsiperheetkin hyödyntävät kasseja jätepusseina. Lisäksi Suomessa on toimiva jätehuolto, joka ehkäisee roskaantumista.

Tottumuksesta ekotekoihin

Kun sopimus on solmittu ja suurimmat kaupat ovat siihen sitoutuneet, seuraavaksi toimenpiteet alkavat näkyä kuluttajille.

– Kaupoissa on jo ryhdytty toimeen: tarjolla olevista kassivaihtoehdoista informoidaan asiakkaita entistä enemmän, ja osassa myymälöitä hedelmäpussit on poistettu kassojen yhteydestä. Kun asia on esillä, saadaan myös muutosta käyttäytymiseen, uskoo Ola.

Kaupan liiton ja ympäristöministeriön sopimus on voimassa vuoteen 2025, mutta ministeriö arvioi toimenpiteiden tehokkuutta jo kolmen vuoden kuluttua. Vuositasolla 15 muovikassin vähentämisen per suomalainen ei luulisi olevan mahdottomuus.

Teksti Tarja Västilä, kuvat Atte Lakinnoro ja iStock