Näkökulma 31.8.2022

Miksi pakkausten tuottajavastuussa kilpaillaan?

Kuka tuottajayhteisöjen kilpailusta lopulta hyötyy? Uudesta kilpailutilanteesta kirjoittaa Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen.

Teksti Juha-Heikki Tanskanen

Suomessa pakkausten tuottajavastuu on pitkään hoidettu viiden materiaalikohtaisen tuottajayhteisön toimesta. Kilpailua ei ole ollut, eikä kukaan ole sitä ihmeemmin kaivannut.

Nyt tilanne on muuttumassa. Suomeen on perusteilla kaksi kaikki materiaalit hoitavaa tuottajayhteisöä, jotka korvaisivat nykyiset materiaalikohtaiset organisaatiot. Uudet tuottajayhteisöt myös kilpailisivat asiakkaista keskenään.

Pakkausten tuottajavastuu otettiin käyttöön Saksassa 1990-luvun alussa. Sieltä se levisi muihin maihin ja nyt EU:n jätedirektiivi edellyttää sen käyttöönottoa kaikissa jäsenmaissa. Monessa EU-maassa toimii useita kilpailevia tuottajayhteisöjä. Saksassa niitä on noin 10, Virossa kolme sekä Ruotsissa ja Norjassa kaksi.

Miksi tuottajavastuu liiketoimintana kiinnostaa? Siitä huolimatta, että sitä hoitava yritys ei esimerkiksi Suomessa saa jakaa osinkoa?

Syynä on valta, jonka lainsäädäntö tuottajayhteisölle antaa. Tuottajayhteisöt vaikuttavat päätöksillään koko arvoketjun liiketoimintaan aina materiaali- ja pakkausvalmistajista keräys- ja kierrätyspalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Tuottajayhteisö on vastuussa asiakkaidensa keräys- ja kierrätysvelvoitteiden hoitamisesta. Se päättää, kuka jätteet kerää ja käsittelee. Se myös vaikuttaa siihen, minne kierrätysmateriaali päätyy. Tällä on iso merkitys, kun pakkausten ja tuotteiden valmistajia velvoittavia kierrätysmateriaalin käyttövelvoitteita otetaan käyttöön. Toiminnan kulut tuottajayhteisö laskuttaa asiakkailtaan.

Tuottajayhteisöt vaikuttavat päätöksillään koko arvoketjun liiketoimintaan aina materiaali- ja pakkausvalmistajista keräys- ja kierrätyspalveluita tarjoaviin yrityksiin.

Tuottajayhteisöt ohjaavat kasvavaa rahamäärää. Kahdeksan vuotta sitten pakkausten tuottajavastuun vuosikustannus Suomessa oli selvästi alle 10 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 asiakkaat maksoivat velvoitteiden hoitamisesta jo lähes 40 miljoonaa ja parin vuoden päästä lasku on 70-80 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannusten kasvulle ei näy loppua, sillä päättäjät siirtävät yhä uusia velvoitteita tuottajien hoidettavaksi.

On selvää, että tuottajavastuu ei toimi ilman tuottajayhteisöjä.

Entä hyötyvätkö maksajat eli tuottajavastuulliset yritykset ja viime kädessä kuluttajat useiden tuottajayhteisöjen kilpailusta?

Hyötyvät, jos se lisää kustannustehokkuutta ja nostaa palveluiden tasoa. Eivät hyödy, jos kilpailu johtaa päällekkäisiin keräys- ja kierrätysjärjestelmiin sekä rusinoiden poimimiseen pullasta.

Juha-Heikki Tanskanen
Toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy