Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 9.12.2021

Kuinka vastuuta kannattaa jakaa?

Rinki-verkkolehden haastattelema sisäministeri Krista Mikkonen nostaa tuottajavastuun yhdeksi kiertotalouden kivijaloista. Mikkonen katsoo, että tuottajavastuuta tulee edelleen laajentaa ja tehdä se läpinäkyvämmäksi. Tuottajavastuullisten yritysten vastuun jatkuva laajeneminen osoittaa, että päättäjät jakavat laajasti ministeri Mikkosen näkemykset. 

Vastuun laajentamisen rinnalla olisi hyvä pohtia myös sen jakamista. Tuorein jätelain muutos, jolla pakkaustuottajat ja kunnat kannustetaan yhteistyöhön pakkausjätteiden keräämisessä asuinkiinteistöiltä, on esimerkki oivaltavasta vastuunjaosta. Pakkaustuottajien kustannukset kasvavat merkittävästi, mutta tarjolla on myös porkkanoita. Suomi soveltaa EU:n mahdollistamaa poikkeamaa, jolla tuottajien kustannusvastuu rajataan 100 %:sta vähintään 80 %:iin.  

Ratkaisu helpottaa nopeasti kiristyviin vaatimuksiin vastaamista ja uusien yritysten saamista tuottajavastuun piiriin. Kotitalouksien lajittelupalvelut paranevat ja jätteisiin liittyvän liiketoiminnan volyymi kasvaa.   

Mutta esimerkkejä heikostakin vastuunjaosta löytyy. Yksi niistä on lainvalmistelussa olevan kertakäyttömuovidirektiivin edellyttämä tuottajien kustannusvastuu kuntien hoitamasta yleisten alueiden siivouksesta. Tiettyjä kertakäyttöisiä muovipakkauksia käyttäville yrityksille siirretään kustannusrasite, jonka suuruuteen ne eivät voi vaikuttaa. Hallinto pyörii, kun rahaa siirretään taskusta toiseen. Monen yrityksen on myös vaikea ymmärtää, miksi yritys joutuu kuluttajan aiheuttaman roskaamisen maksumieheksi. 

Mihin tuottajavastuu on menossa? Euroopan komissio uudistaa pakkausjätedirektiiviä ja odotettavissa on ehdotuksia muun muassa kertapakkausten korvaamisesta uudelleenkäytettävillä ja kierrätysmateriaalin käytöstä tuotteiden raaka-aineena. Nyt halutaan ohjata yhä suoremmin tuotesuunnittelua ja kulutuskäyttäytymistä jätteiden kierrätyksen lisäksi. Komission esitys direktiiviksi näkee päivänvalon näillä näkymin keväällä 2022.  

Varmaa on, että hiljaista ei pakkausten tuottajavastuun saralla tule olemaan myöskään vuonna 2022.  

Juha-Heikki Tanskanen
Toimitusjohtaja, Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy