Kestävästi leikkien

Leikki- ja liikuntapaikkavälineitä valmistavasta Lappset Groupista on runsaassa 40 vuodessa kasvanut pohjoinen menestystarina ja merkittävä alueellinen työllistäjä. Ympäristöasiat ovat keskeinen osa Lappsetin yritysvastuuajattelua ja jätteiden kierrätys osa sen arkea.

Moneen kertaan erilaisilla tunnustuksilla ja huomionosoituksilla palkitun rovaniemeläisen Lappsetin toiminnan yhtenä lähtökohtana on tuotteen elinkaariajattelu. Sen mukaan tuotteen vaikutusta ympäristöön on tarkasteltava aina raaka-ainevalinnoista käytöstä poistamiseen asti. Yhtiön valmistamien leikkivälineiden käyttöikä on sijainnista ja huollosta vaihdellen 15–25 vuotta.

Välineet suunnitellaan, pakataan, valmistetaan ja kuljetetaan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Lappsetilla on ollut käytössä ISO14001- ympäristöjärjestelmä vuodesta 1998 lähtien.

Lappsetin ympäristö- ja tuotantoteknologia-asioista vastaava Jyrki Pitkänen (kuvassa) kertoo, että puisten leikkipaikkavälineiden valmistuksessa käytetään ainoastaan PEFC-sertifioitua kotimaista puuta, joka on kyllästettävä, jotta se kestää. Kyllästäminen säästää kuitenkin luonnonvaroja, sillä se kolminkertaistaa tuotteen käyttöiän.

– Ympäristöasioiden huomioon ottaminen on välttämätöntä yritystoiminnan jatkuvuuden kannalta. Asiakkaamme ovat hyvin ympäristötietoisia ja osaavat vaatia. Tuotteen loppukäyttö ja kierrätys on otettava huomioon jo valmistusvaiheessa. Asiakkaamme tietysti haluavat, että tuotteittemme elinkaari on riittävän pitkä. Oikeilla pintakäsittelymenetelmillä saamme ne kestämään, Pitkänen sanoo.

Uusista menetelmistä säästöjä

Puun maalauksessa käytetään sekä työntekijöiden että loppukäyttäjien kannalta turvallisia vesiohenteisia maaleja, ja puhdistusvettä kierrätetään. Tuotannosta syntyvä vaarallinen jäte vaatii aina erikoiskäsittelyn. Eniten tämä koskee maalauksista syntyviä maalaus- ja pesuvesiä, joiden käsittelyyn Lappset on kehittänyt yhdessä Ekokemin kanssa uudenlaisia toimintatapoja.

– Uusien menetelmien ansiosta loppukäsittelyssä voidaan nyt pääsääntöisesti käyttää kevyempää biologista puhdistusta. Oikeiden käsittelytapojen löytäminen on tuonut meille myös merkittäviä kustannussäästöjä, Pitkänen toteaa.

Toimintaansa kehittämällä Lappset on onnistunut vähentämään myös puun hävikkiä 15 prosentista noin viiteen prosenttiin. Puhdas puujäte toimitetaan läheiseen energialaitokseen poltettavaksi ja asuntojen kaukolämmityksessä hyödynnettäväksi.

– Pyrimme jatkuvasti pienentämään tuotannossa syntyvän sekajätteen määrää. Pitkäikäisiä ja kierrätettäviä materiaaleja suosimalla voimme olennaisesti vähentää tuotteidemme valmistuksesta ja kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on tuotannon, tuotteiden ja palvelujen haitallisten ympäristövaikutusten minimointi.

Jätteestä raaka-aineeksi

Pitkänen muistuttaa, että ympäristötekoja voi tehdä jo pienillä valinnoilla. Puroista kasvaa nopeasti iso virta.

– Lajittelemme jätteet hyötykäyttöön. Pahvien ja metallien keräämisestä meillä on kokemusta jo kymmenen vuoden ajalta. Samoin ongelmajäte kerätään asianmukaisesti ja toimitetaan käsittelylaitokseen. Viimeksi olemme panostaneet pakkausmuovien kierrätykseen ja toimineet siinä jopa pioneerina alueella. Muoveja kertyy vuosittain 15 000 kiloa. Paalaamme ne ja ohjaamme jalostettavaksi uusiomateriaaliksi.

Kierrättäminen vaatii paljon myös henkilöstöltä. Lappset onkin saanut Ekokemiltä koulutusapua henkilöstön opastamisessa jätteiden lajitteluun, pakkaamiseen ja merkitsemiseen. Ekokem on ollut muutenkin mukana Lappsetin jätehuollon kehittämisessä. Vuoden 2012 alussa Lappsetissa tehtiin esimerkiksi jätekartoitus, jonka pohjalta uusia kehityskohteita haettiin. Yhtiö tekee jatkuvasti yhteistyötä muiden ympäristöalan edelläkävijöiden kanssa.

– Ennen sekajätekontit ja muovit lähtivät meiltä kaatopaikalle kesän sesonkiaikana jopa kolme kertaa viikossa, nyt poiskuljetuksia tarvitaan vain puolentoista viikon välein. Kierrättäminen on vähentänyt syntyvän sekajätteen määrää silmin havaittavasti. Perusteluja ei ole sen kummemmin enää tarvittu. Muutos on ollut asennekasvatusta parhaimmillaan.

Vain ennakoimalla on ajoissa

Pitkänen muistuttaa, että vuonna 2016 polttoon kelpaavaa yhdyskuntajätettä ei enää edes saa kuormata kaatopaikoille. On myös yhtiön oman edun mukaista ennakoida kehitystä ja etsiä uusia ratkaisuja ajoissa.

– Pohjoinen sijaintimme asettaa tiettyjä rajoituksia. Kierrätys on täällä paljon haasteellisempaa järjestää kuin Etelä-Suomessa, jossa teollista toimintaa on enemmän. Vaatii aktiivisuutta saada kierrätys täällä toimivaksi, hän mainitsee.

Lappsetin tuotannosta yli 60 prosenttia menee vientiin. Kaukaisimmat vientikohteet ovat Australia ja Aasian maat, muun muassa Etelä-Korea.

– Tavoite on optimoida kaikki kuljetukset. Kuljetusliikkeinä käytetään toimittajia, joilla ympäristöasiat ovat kunnossa ja jotka pystyvät raportoimaan toiminnastaan. Ne ovat pääsääntöisesti isoja kuljetusketjuja. Etuna on, että vaikka Lappset ei itse pysty järjestämään täysiä kuormia, kuljetusliike täyttää kuorman. Täysien lastien kuljetus on ympäristöystävällistä ja edullista.

Tuotteet lähetetään pääsääntöisesti komponentteina, jolloin lähetykset vievät mahdollisimman vähän tilaa. Ainoastaan haastavimmat tuotteet kootaan valmiiksi. Lähetykset pakataan puulavoille, jotka saavat puusta ja pahvista vielä reunasuojat. Tuotteet suojataan muovikalvolla. Puulavat voi viime kädessä polttaa ja muovit käyttää uudelleen myös asiakkaan luona. Asiakkaan tahto ratkaisee.

– Tuotteidemme kuljetusmatkat markkinoille ovat pitkät ja sisältävät useita vaiheita. Vaadimme siksi pakkauksilta paljon. Niiden tehtävä on suojata tuotetta säätä ja likaantumista vastaan matkan ja varastoinnin aikana niin, että se säilyy vahingoittumattomana perille. Lisäksi pakkaus helpottaa tuotteen käsittelyä matkan aikana. Nämä ovat tärkeimmät kriteerit pakkaustavan ja -materiaalien valinnassa, Pitkänen pohtii.

Leikin vuoksi

Lappset Group Oy on leikki- ja urheilupaikkavälineiden kansainvälisiä kärkinimiä. Perheyritys suunnittelee ja valmistaa leikki- ja liikuntapaikkavälineitä kaiken ikäisille ihmisille, puisto- ja kadunkalusteita, Angry Birds -aktiviteettipuistoja sekä muita teema-aiheisia aktiviteettiratkaisuja.

Yhtiön päätoimipaikka on Rovaniemellä. Lisäksi sillä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Hollannissa, Virossa ja Iso-Britanniassa.

Yrityksen toiminta alkoi vuonna 1970. Lähtökohta oli Antero Ikäheimon etsintä: mistä löytyisi hyviä leikkivälineideoita?
Nykyään konsernin noin 54 miljoonan euron liikevaihdosta yli 70 prosenttia tulee Suomen ulkopuolelta. Lappsetin vienti suuntautuu yli 50 maahan. Yhtiö työllistää Rovaniemellä runsaat 200 työntekijää. Koko konsernissa työntekijöitä on yhteensä noin 350.

Kuvat Lappset ja Antti Kurola