Kasvava keräysmäärä vaatii jatkuvaa seurantaa

Rinki seuraa eri tavoin Rinki-ekopisteille tuodun pakkausjätteen määrää. Seurannan avulla ekopisteiden tyhjennystiheyttä voidaan muuttaa tarvittaessa.

Teksti Mari Valkonen

Kuva Rinki

Rinki ja sen kumppanit tekevät taustalla paljon työtä, jotta ekopisteet ovat siistejä ja keräyssäiliöt tyhjennetään säännöllisesti.

Tärkeintä on varmistaa, että ekopisteen keräyssäiliöt tyhjennetään oikealla hetkellä. Vajaiden säiliöiden tyhjentäminen ei ole järkevää, sillä jäteauto kuluttaa saman määrän polttoainetta niin täyden kuin vajaankin kuorman kuljettamiseen. Toisaalta ylitäysi keräyssäiliö saa jätteet pursuamaan.

Kerätyn pakkausjätteen määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Viime vuonna kartonki-, lasi- ja muovipakkausten keräysmäärät kasvoivat yli 15 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna. Jätteen määrän kasvua kuvaa se, että vuonna 2019 Rinki-ekopisteitä tyhjennettiin lähes 10 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Lisäksi tyhjennysrytmejä ekopisteillä muutettiin vuonna 2019 lähes 2 000 kertaa.

– Seuraamme ekopisteille tuodun jätteen määrää punnitusten ja asiakaspalautteiden avulla, jotta voimme tarvittaessa tehdä muutoksia tyhjennysrytmeihin ja kerätä jätteet mahdollisimman tehokkaasti, kertoo Ringin operatiivinen johtaja Pertti Tammivuori.

Mitä vilkkaampi ekopiste, sitä useammin tyhjennys

Ekopisteen tyhjennystiheys riippuu luonnollisesti siitä, miten vilkkaasti sitä käytetään. Eniten käytetään suurten hypermarkettien yhteydessä olevia ekopisteitä.

Suomen yli 1 850 ekopisteestä vilkkain sijaitsee Joensuun Prisman yhteydessä. Joensuun Prisman ekopisteelle kertyy lähes 300 000 kiloa pakkausjätettä vuodessa, siis peräti 800 kiloa joka päivä.

Vilkkaimmissa Rinki-ekopisteissä on kartonki- ja muovipakkauksille puristimet.

– Tavalliseen kartonkikeräysastiaan mahtuu alle 100 kiloa kartonkia, kartonkipuristimeen jopa yli 4 000 kiloa. Puristimilla varustetut ekopisteet kestävät paremmin ruuhkahuippuja, kuten juhla- ja kesäviikonloppuja, Tammivuori huomauttaa.

Käyttäjät ovat kiitettävästi löytäneet puristinpisteille.

– Esimerkiksi kartonki- ja muovipakkauspuristimia tyhjennettiin viime vuonna noin 35 prosenttia useammin kuin vuonna 2018, Tammivuori jatkaa.

Jäteastioiden tyhjentämisestä vastaavat Ringin kilpailuttamat yhteistyöyritykset. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Lassila & Tikanoja on yksi kumppaneista.

Jätteet puntarissa

Viime vuosina kerätyn pakkausjätteen määrä on lisääntynyt merkittävästi. Se tarkoittaa, että ekopisteiden tyhjennystarpeita ja keräyssäiliöiden kapasiteettia on arvioitava säännöllisesti.

Säiliöt punnitaan pisteellä tyhjennyksen yhteydessä ja seurataan kerätyn jätteen määrää. Punnitusten ja kuluttajapalautteiden perusteella voidaan tyhjennysväliä tihentää tai harventaa tai tuoda paikalle suurempi keräyssäiliö.

Keräyssäiliöiden tyhjennystarpeeseen vaikuttavat myös vuodenajat ja juhlapyhät. Jouluisin jätesäiliöitä tyhjennetään tavallista tiuhemmin, kun taas kesälomakaudella kaupungin keskustan jätepiste saattaa täyttyä tavanomaista hitaammin. Sen sijaan mökkipaikkakunnilla kesä on pakkauskeräyksen kiireisintä aikaa.

Sensorit apuna arvioinnissa

Pääkaupunkiseudulla osassa Rinki-ekopisteiden kartonkikeräyssäiliöistä on sensorit, jotka lähettävät tyhjennyksestä vastaavalle yritykselle arvioita jätesäiliön täyttymisestä. Tarpeen vaatiessa jäteauto muuttaa reittiään ja aikatauluaan.

Myös kaikissa puristimissa on täyttöasteen seuranta. Siinä missä tavanomaiset keräyssäiliöt tyhjennetään tietyn, ennalta suunnitellun reitin ja aikataulun mukaisesti, puristimet käydään tyhjentämässä, kun ne ovat täynnä.

– Puristin ilmoittaa hyvissä ajoin, koska se on täyttymässä, tällöin sen kuljettaminen ja tyhjentäminen voidaan suunnitella etukäteen, Tammivuori kertoo.

Tarpeen vaatiessa jäteauto muuttaa reittiään ja aikatauluaan.

Myös kuluttaja- ja kuljettajapalautteet auttavat suunnittelemaan tyhjennystarvetta.

– Kuljettajat ilmoittavat ylitäysistä tai sotkuisista ekopisteistä suoraan ajopäätteelle, josta viesti menee palautejärjestelmään. Siten ekopiste voidaan siivota mahdollisimman pikaisesti kuntoon, sanoo ympäristöpalveluiden yksikön päällikkö Akseli Syyrakki Lassila & Tikanojalta.

– Pakkausjätteiden keräysmäärät ovat lisääntyneet niin tuntuvasti, että on välttämätöntä seurata keräysmääriä jatkuvasti ja toimia nopeasti, jos muutokseen on tarvetta, Tammivuori jatkaa.

Huonekalut pois ekopisteiltä

Vaikka vanhat huonekalut ja kodinkoneet eivät kuulu Rinki-ekopisteille, kuluttajat tuovat niitä siitä huolimatta jonkin verran. Jotta ekopisteet pysyvät siistinä ja kierrättäminen olisi mahdollisimman miellyttävä kokemus, ekopisteet ja niiden ympäristö siivotaan säännöllisesti. Siivousurakoita hoitavat Ringin kilpailuttamat yhteistyöyritykset eri puolella Suomea.

Myös siivoustiheys riippuu siitä, paljonko ekopistettä käytetään. Suosituimpia ekopisteitä siivotaan useita kertoja viikossa.

Siivoukseen kuuluu jäteastioiden ympärille levinneiden roskien ja jätteiden poistaminen. Lisäksi siivooja tarkistaa, että lajitteluohjetarrat ovat kunnossa, jotta ihmiset osaavat laittaa pakkausjätteet oikeisiin astioihin. Talvisin siivooja tekee myös lumityöt ekopisteen läheisyydestä.

– Siivooja katsoo myös, onko ekopisteelle tuotu muita jätteitä. Joskus pisteeltä löytyy sekajätteitä, rakennusjätettä, vanhoja huonekaluja ja kodinkoneita. Siivooja ottaa ne kyytiin, jos ne mahtuvat, tai tilaa muille jätteille erillisen kuljetuksen, Tammivuori sanoo.

Keväisin ekopisteille tehdään perusteellinen kevätsiivous, kun talven aikana ympäristöön kertyneet roskat paljastuvat lumen alta.

Säännöllisellä siivouksella ekopisteet pyritään pitämään mahdollisimman siisteinä.