Ennakkotieto: Pakkaustietojen raportointi muuttuu 2021

Vuonna 2021 yritysten on raportoitava Ringille vuoden 2020 pakkaustiedot uudella tavalla. Taustalla ovat EU:n jätedirektiivimuutokset, jotka vaikuttavat yritysten pakkaustietojen vuosiraportointiin. Vuoden 2019 pakkaustiedot raportoidaan vielä vanhaan malliin vuoden 2020 alussa.

Teksti Rinki

Kuva Rinki

E

U:ssa vuonna 2018 hyväksytyt jätedirektiivimuutokset ja niitä täydentävät säädökset kiristävät pakkausjätteen kierrätystavoitteita ja tarkentavat kierrätetyn määrän laskentaa. Säädökset vaikuttavat myös yritysten pakkaustietojen vuosiraportointiin Ringille. Jäsenmaiden tulee raportoida vuonna 2021 EU:lle vuoden 2020 pakkaustiedot uusien raportointisääntöjen mukaisesti.

Kuluvan vuoden 2019 pakkaustiedot raportoidaan Ringille helmikuun 2020 loppuun mennessä vielä vanhaan malliin. Uusia raportointivaatimuksia noudatetaan vuoden 2021 alussa, jolloin yritykset raportoivat vuoden 2020 pakkaustiedot Ringille.

Miten raportointi muuttuu?

Kun vuoden 2020 pakkausmääriä raportoidaan, kaikkien useasta materiaalista valmistettujen pakkausten, esimerkiksi yhdistelmämateriaalipakkausten, materiaalit on raportoitava materiaaleittain erikseen. Vaatimuksesta voidaan poiketa, jos yksittäistä materiaalia on enintään 5 prosenttia pakkausyksikön kokonaismassasta.

Jatkossa kaikkien useasta materiaalista valmistettujen pakkausten materiaalit on raportoitava materiaaleittain erikseen.

Yhdistelmämateriaalipakkauksella tarkoitetaan pakkausta, joka on valmistettu useasta materiaalista ja jonka materiaaleja ei voi käsin irrottaa toisistaan, esimerkiksi nestekartonkipakkaus ja erilaiset laminaattimateriaaleista valmistetut pakkaukset. Nykyisen raportointikäytännön mukaan tällaisen pakkauksen koko paino raportoidaan siihen materiaaliin, jota pakkauksessa on painon mukaan eniten. Tätä ohjetta noudatetaan vielä vuoden 2019 pakkaustietojen raportoinnissa vuoden 2020 alussa.

– Yritysten on hyödyllistä varautua uuteen raportointitapaan jo nyt. Näin raportointi on helpompaa vuoden päästä, neuvoo Ringin asiakaspalvelupäällikkö Maija Peltola.

Yrityksen kannattaa selvittää käyttämiensä pakkausten ja maahantuomiensa tuotteiden pakkausten rakenne hyvissä ajoin. On hyvä tarkistaa mistä eri materiaaleista pakkaus on valmistettu ja mikä on kunkin materiaalin osuus pakkauksen kokonaispainosta.

Rinki tiedottaa muista vuoden 2020 pakkaustietojen raportointia koskevista muutoksista myöhemmin yksityiskohtien selvittyä.