Näkökulma 9.6.2023

MEP Katainen: Elintarviketurvallisuudesta ei tingitä

On varmistettava, että pakkausten vähentäminen ei johda ruokahävikin lisääntymiseen tai elintarviketurvallisuuden vaarantumiseen, kirjoittaa MEP Elsi Katainen komission esittämästä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistuksesta.

Teksti Elsi Katainen

Euroopan parlamentissa on polkaistu käyntiin neuvottelut komission esittämästä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistuksesta. Elintarvikepakkauksilla on merkittävä rooli elintarvikeketjussa, toimitusvarmuudessa ja elintarviketurvallisuuden ja sen kestävyyden varmistamisessa. Pakkaus- ja pakkausjätedirektiivin uudistus tähtää siihen, että pakkausmateriaalit EU-markkinoilla ovat kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä vuoteen 2030 mennessä. Toimet pakkausjätteen vähentämiseksi ja kestävämmän kiertotalouden vahvistamiseksi ovat kannatettavia ja tervetulleita, mutta keinovalikoiman on oltava monipuolinen. Tämä ei komission esityksessä toteudu. On tärkeää, että uudelleenkäyttö ja kierrätys tunnustetaan toisiaan täydentävinä ratkaisuina, elintarviketurvallisuudesta ja hygieniasta tinkimättä.

Uudistuksen tarkoitusperä on hyvä, mutta se on herättänyt myös paljon huolenaiheita elintarvike- ja pakkausalalla. EU on pyrkinyt vähentämään muovin käyttöä viime vuosina, mikä on kannatettavaa. Nyt muovi on tekemässä paluuta, vaikka se ei ympäristön kannalta ole välttämättä paras vaihtoehto. Muovin ympäristövaikutukset eivät ole yksiselitteisiä verrattuna kierrätettäviin kuitupakkauksiin. Kestävien ja uusiutuvien biopohjaisten materiaalien mahdollisuudet pitää tunnistaa uudistuksessa, sillä fossiilisia raaka-aineita voidaan korvata näillä tehokkaasti.

Kannatan kiertotalouden edistämistä, mutta uudistuksessa pitää huomioida pakkauksen koko elinkaari ja jättää tilaa myös innovaatioille. Pakkauksen tärkein tehtävä on suojata tuotteen laatua ja turvallisuutta. Onkin varmistettava, että pakkausten vähentäminen ei johda ruokahävikin lisääntymiseen tai elintarviketurvallisuuden vaarantumiseen. Nykyisiä järjestelmiä on kehitettävä ja jätteenkeräysinfrastruktuuria yhtenäistettävä siten, että pakkaukset kerättäisiin materiaalikohtaisesti, mikä edistää pakkausten päätymistä kestävän kiertotalouden piiriin ja arvokkaaksi raaka-aineeksi. Olennaista on varmistaa, että jäsenmaiden erityispiirteet otetaan huomioon ja hyvin toimivat kansalliset järjestelmät saavat jatkaa toimintaansa.

Elintarviketurvallisuutta ja -huoltovarmuutta ei voi pitää itsestäänselvyytenä, kuten pandemia ja sota ovat osoittaneet. Elintarvikesektorin ja ruuantuotannon erityistarpeet pakkausmateriaaleissa on huomioitava, jotta voidaan varmistaa ruuan turvallisuus ja säilyvyys, erityisesti pitkien välimatkojen ja harvaan asutuissa jäsenmaissa.

Elsi Katainen
MEP, Euroopan parlamentin jäsen