5 kysymystä pakkaustietojen raportoinnista

Miksi pakkaustietojen raportointi on tärkeää ja mitä luvuille tapahtuu raportoinnin jälkeen? Kysymyksiin vastaa asiantuntija Harri Sihvonen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:stä.

Teksti Inka Hyytiäinen

1. Miksi pakkaustiedot raportoidaan Ringille?

Tuottajavastuullisilla yrityksillä on lakisääteinen velvollisuus järjestää markkinoille saattamiensa tuotteiden pakkausten keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan.

Kun yritys liittyy Rinkiin, se siirtää keräys- ja kierrätysvelvollisuutensa tuottajayhteisöille. Yrityksen tehtäväksi jää raportoida pakkaustiedot Ringille ja maksaa niiden perusteella määräytyvät kierrätys- ja asiakasmaksut.

Tällä järjestelyllä varmistetaan, että pakkauksiin käytetty materiaali saadaan mahdollisimman tehokkaasti kierrätettyä uusiksi pakkauksiksi ja tuotteiksi. Näin voidaan vähentää neitseellisten raaka-aineiden käyttöä.

2. Mitä Rinki tekee yritysten pakkaustiedoilla?

Rinki laskuttaa raportoitujen pakkausmäärien perusteella yrityksiltä kierrätys- ja asiakasmaksut. Sen lisäksi Rinki kokoaa kaikki raportoidut pakkaustiedot lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi tilastoksi.

Tilastot toimitetaan vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukselle, joka laskee ja julkaisee Suomen viralliset kierrätysasteet ja seuraa lainsäädännössä asetettujen kierrätystavoitteiden saavuttamista. Kierrätysasteiden kehityksen perusteella voidaan seurata, miten hyvin pakkausjäte saadaan Suomessa uudelleen kiertoon.

3. Miksi pakkaustiedot pitää raportoida Ringille niin yksityiskohtaisesti?

Ringin pakkaustietokysely perustuu lainsäädännön vaatimuksiin ja tuottajayhteisöjen tietotarpeisiin. Tarkka tiedonkeruu mahdollistaa esimerkiksi kierrätysmaksujen lakisääteisen porrastamisen niin, että hankalasti kierrätettävillä materiaaleilla on korkeampi maksu. Tämän on tarkoitus ohjata pakkausmateriaalien käyttöä kohti paremmin kiertäviä vaihtoehtoja.

Jos yritys raportoi todellista pienemmän pakkausmäärän Ringille, keräys- ja kierrätysjärjestelmän kustannukset koituvat muiden yritysten maksettavaksi.

4. Miksi on tärkeää ilmoittaa pakkaustiedot mahdollisimman oikein?

Tuottajavastuujärjestelmä perustuu siihen, että jokainen tuottaja vastaa omalta osaltaan jätteen keräyksen ja kierrätyksen kustannuksista. Jos yritys raportoi todellista pienemmän pakkausmäärän Ringille, keräys- ja kierrätysjärjestelmän kustannukset koituvat muiden yritysten maksettavaksi. Siksi on myös tärkeää saada kaikki tuottajavastuulliset yritykset mukaan yhteiseen järjestelmään.

Pakkaustietojen oikeellinen raportointi on tärkeää myös tilastojen luotettavuuden kannalta. Suomen viralliset pakkaustilastot toimitetaan Euroopan komissiolle, joka seuraa kaikkien jäsenmaiden kierrätystavoitteiden saavuttamista.

5. Miksi pakkaustiedot pitää raportoida viimeistään helmikuussa?

Asiakasyritysten tulee raportoida edellisen vuoden pakkausmäärät Ringille vuosittain helmikuun loppuun mennessä. Kun pakkaustiedot raportoidaan ja kierrätysmaksut maksetaan ajallaan, pakkausjätteen keräys- ja kierrätysjärjestelmä toimii mahdollisimman tehokkaasti.

Vuosittainen pakkaustietojen raportointi on myös Ringin asiakaspalvelutiimille iso urakka, sillä raportoivia yrityksiä on tuhansia. Ringin on toimitettava kootut pakkaustilastot Pirkanmaan ELY-keskukselle vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Jos yritykset eivät palauta pakkaustietojaan Ringille ajallaan, tilaston valmistuminen lainsäädännön vaatimassa aikataulussa vaarantuu.

 

Asiantuntijana Harri Sihvonen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:stä.