Näkökulma 10.10.2022

SUP-Green deal haastaa pakkauskehityksen

Vaihtoehtoja muovia sisältäville kertakäyttöisille elintarvikepakkauksille on olemassa vasta vähän, mutta markkinat uusille pakkausratkaisuille ovat suuret ja kysyntä kovaa. Näin kirjoittaa Päivittäistavarakauppa ry:n johtaja Ilkka Nieminen.

Teksti Ilkka Nieminen

Maaliskuussa 2022 ympäristöministeriö sekä elintarvikealan toimialajärjestöt Elintarviketeollisuusliitto, Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa ry, Päivittäistavarakauppa ry ja Suomen Pakkausyhdistys allekirjoittivat Green dealin ”muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentämiseksi”.

Green deal on osa EU:n ns. SUP-direktiivin (2019/904/EU) toimeenpanoa Suomessa. SUP-Green dealissa mukana olevat tahot asettavat numeeriset, Green dealin kattamien pakkausten tonnimääräiset vähentämistavoitteet vuoden 2023 aikana. Green deal antaa mahdollisuuden toteuttaa muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutuksen vähentäminen kustannustehokkaammin kuin lainsäädäntö, koska yritykset voivat painottaa toimia, jotka ne itse arvioivat parhaiksi.

Green deal kattaa kokonaan tai osittain muovista valmistetut juomamukit sekä sellaiset elintarvikepakkaukset, joihin pakataan elintarvikkeita, jotka voidaan syödä suoraan pakkauksesta ilman lisävalmistusta ja jotka sopivat yhden hengen kerralla syötäviksi. Näitä ovat muun muassa muovipinnoitetut kartonkiset juomamukit, muovia sisältävät kirsikkatomaattipakkaukset ja kolmiovoileipäpakkaukset, yksittäin myytävät muovia sisältävät jugurtti- ja rahkapurkit ja muovia sisältävät pakkaukset, joihin kauppojen palvelutiskillä tai ravintoloissa pakataan mukaan otettavia annoksia.

Uudelleenkäytettäviä annospakkauksia on tarjolla vasta harvoissa ravintoloissa ja kaupoissa. Näiden pakkausten liiketoimintamallit edellyttävät vielä kehittämistä ja ne sopivat vain osalle tuotteista. Kuidusta valmistetuissa kertakäyttöisissä elintarvikepakkauksissa tarvitaan yleensä vielä ohut, suojaava muovikalvo tuotteen säilyvyyden varmistamiseksi. Joidenkin tuotteiden, kuten kolmioleipien tai salaattien pakkauksissa kuluttajan koetaan edellyttävän muovista ikkunaa, josta voi varmistaa tuotteen tuoreuden.

Vaihtoehtoja rajaa sekin, että kansallinen ja EU:n lainsäädäntö määrittelevät tarkasti, millaiset pakkausmateriaalit saavat olla kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa elintarviketurvallisuuden ja -hygienian takaamiseksi.

Elintarvikeala pyrkii varmistamaan, että kertakäyttöisten muovipakkausten vähentäminen ei lisää ruokahävikkiä, eikä heikennä elintarviketurvallisuuden tasoa Suomessa. Uusien ratkaisujen tulee olla nykyistä parempia kokonaisympäristövaikutusten kannalta. Vaihtoehtoja rajaa sekin, että kansallinen ja EU:n lainsäädäntö määrittelevät tarkasti, millaiset pakkausmateriaalit saavat olla kosketuksessa elintarvikkeiden kanssa elintarviketurvallisuuden ja -hygienian takaamiseksi. Muovia sisältävillä pakkauksilla on siten jatkossakin oma tärkeä roolinsa.

Elintarvikeala tarvitsee tuekseen tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita, jotta muovisten kertakäyttöisten annospakkausten kulutusta voidaan vähentää niin, että samalla aidosti tuetaan Suomen siirtymää vähähiiliseksi kiertotalousyhteiskunnaksi. Haaste on onneksi sama koko Euroopassa, joten markkinat uusille pakkausratkaisuille ovat suuret ja kysyntä kovaa.

Yritys voi liittyä mukaan Green dealiin Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen sivuilla.

Ilkka Nieminen
johtaja
Päivittäistavarakauppa ry