6 kysymystä SUP-tuotteiden osuudesta roskien koostumustutkimuksessa

SUP-tuotteiden tuottajat joutuvat maksamaan SUP-maksuja kuntien yleisten alueiden jätehuollosta ja siivoamisesta. Rambollin kiertotalouden ja jätehuollon asiantuntija Juho Mäkelä ja FCG:n tiimipäällikkö Tommi Kaartinen kertovat, miten SUP-maksu määräytyy roskien koostumustutkimuksen perusteella.

Teksti Genero

Kuvitus Genero

Miksi roskien koostumustutkimus on tehty?

Koostumustutkimuksella selvitetään tiettyjen kertakäyttöisten muovituotteiden eli SUP-tuotteiden osuutta kuntien hoitovastuulla olevien alueiden, kuten katujen, puistojen ja uimarantojen, roskissa.

Mitkä pakkaukset katsotaan kertakäyttömuovituotteiksi, jotka kuuluvat SUP-direktiivin soveltamisalaan?

SUP-pakkauksia ovat tietyt muovia sisältävät kertakäyttöiset syömävalmiin ruuan pakkaukset, tietyt juomapakkaukset ja juomamukit korkkeineen ja kansineen sekä kuluttajille ostotilanteessa tarjottavat muovikassit ja -pussit.

Miksi nämä määrät on tärkeä tietää?

Tuottajavastuulliset yritykset joutuvat vastaamaan tiettyjen muovia sisältävien kertakäyttötuotteiden eli SUP-tuotteiden jätehuollosta ja siivoamisesta aiheutuvista kustannuksista kuntien yleisillä alueilla. SUP-pakkauksia ja SUP-tupakkatuotteita kustannusvastuu on koskenut jo vuoden 2023 alusta.

Kertakäyttömuovisäädökset ovat tulleet voimaan eduskunnan syksyllä 2022 säätämässä jätelain muutoksessa, jonka taustalla vaikuttaa EU:n SUP-direktiivi. Roskien koostumustutkimus on tehty, jotta kustannukset kohdistuisivat SUP-tuottajille mahdollisimman oikein.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet, Kuntaliitto, KEHTO-kaupungit sekä SUP-tuottajat. KEHTO-kaupunkeihin kuuluvat asukasmäärältään Suomen 21 suurinta kaupunkia Porvoota lukuun ottamatta sekä Rauma.

Miten tutkimus on tehty?

Tutkimukseen kerättiin kevään, kesä ja syksyn 2022 neljällä eri kerralla roskanäytteitä roska-astiajätteistä ja maasta siivotuista jätteistä neljässä kaupungissa, jotka olivat Helsinki, Turku, Lahti ja Vaasa. Yhteensä siis tehtiin 16 tutkimusta ja otettu 32 näytettä. Näytteiden koostumus määritettiin jakamalla käsin näytteet ennalta sovittuihin jakeisiin. Roska-astiajätteistä roskien koostumus määritettiin tilavuuden ja maasta siivotuista jätteistä kappalemäärien perusteella.

Millaisia tuloksia roskien koostumustutkimuksesta on saatu?

SUP-tuottajavastuun alaisia jakeita oli roska-astiajätteestä noin 46 prosenttia tilavuudesta ja maasta kerätystä jätteestä noin 34 prosenttia kappalemääristä.

Roska-astioiden SUP-jakeista eniten oli kertakäyttöisiä kartonkisia juomamukeja muovipinnoitteella (vajaat 9 prosenttia), sitten pehmeitä muovisia annospakkauksia ja kääreitä elintarvikkeille, kertakäyttöisiä kartonkisia muovia sisältäviä juomapakkauksia ja kovia muovipakkauksia elintarvikkeille (5–6 prosenttia kutakin).

Maasta kerätyistä SUP-jätteistä isoimpina ryhminä olivat tupakkatuotteet (noin 11 prosenttia) ja pehmeät muoviset annospakkaukset ja kääreet elintarvikkeille (noin 10 % prosenttia). Seuraavaksi isoimmat ryhmät olivat kooltaan runsaat kaksi prosenttia.

Mitä vaikutuksia tutkimuksella on?

Tutkimuksen tulokset on viety valtioneuvoston asetukseen, joka määrää, miten kuntien yleisten alueiden siivoamiskustannukset jaetaan tuottajavastuullisille yrityksille. Maksut kerätään tämän tutkimuksen perusteella seuraavan kolmen vuoden ajan. Roskien koostumustutkimus on tarkoitus uusia kolmen vuoden välein.

Lue lisää: SUP-direktiivi: usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia

 

Artikkelia päivitetty 17.2. Tarkennettu SUP-tuotteen määritelmää ja lisätty linkki usein kysyttyihin kysymyksiin.